Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Martina Blatnického

f 457a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 78 nadepsaný Martin Blatnický koupil grunth svuoj od Jana Drachkovského za summu 30 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 6 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 2 R dopláceti zůstává 24 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item za dluh Mikuláše Šilhavého tesaře 13 ½ gr.
A Jeho Mi[l]osti Pánu právem odběžným náleží, totiž 23 R
16 ½ gr.
Rukojmě Jan Baša, Mikuláš Baša a Jan Vracovskej S.R.S.N.

Letha [15]95 přijato od Martina Blatnického za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Ty sou do kanceláře Jeho Mi[l]osti Páně obráceny.
Letha [15]96 položil Martin Blatnický za grunth peněz purgkrechtních, odběžné Jeho Mi[l]osti Pánu 2 R.
Leta [15]97 položil Martin Blatnicský za grunt peněz purgkrechtních 2 R.
f 457b
Item dáno Mikolášovi Šilhavému za dluh 13 ½ gr.
Leta 1598 položil Martin Blatnický za grunt svůj J.M. Pánu odběžnejch 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Blatnický za grunt svůj J.M. Pánu odběžných 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] Martin Blatnický za g[runt] svůj J.M. Pánu odběžných 2 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší předměstčí prodali podsedek ut s[upr]a odběžný od Martina Blatnického Pavlovi Charvátovi za summu 30 R. Závdanku dal 1 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Hotařík, Jan Bukovský S.R.S.A N.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Pavel Charvát za grunt 2 R.
Ty sou vzaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil Pavel Charvát za g[runt] 1 R 20 gr.
Ty sou vzaty k ruce Jho Mi[l]osti Páně.

Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Charvát prodal podsedek svůj na Potměchvatech Kašparovi Bouchalovi, tak jakož jej sám měl. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek cožkoliv Pavel Charvát na něm zaplaceného měl, to jemu všecko pustil, toliko co ještě pozůstává dopláceti, to aby vyplnil, placením od letha 1616 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M. Pánu Matěj Rašek, Pavel Černý SRSAN.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar Bouchal položil za grunt peněz 1 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar Bouchal položil za grunt peněz 1 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
f 458a
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Kašpar Bopuchal položil za grunt 1 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.

Pusté