Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Urbana Syrové[ho]

f 530a

Letha [15]75 podle zápisu kněh starejch černých v listu 111 ten Urban má grunth svůj s půl lánem roli koupený za 90 zl, za kterejž vyplatil 88 zl a dopláceti ještě zůstává 2 zl. Ty náleží sirot[kům] nebož[tíka] Václava Šavrňového, kteréž sou již do letha [15]93 zadržalé.
Letha [15]94 v pátek před nedělí masopustní týž Urban svrchu psaný položil 2 zl. A tak ten grunth má již zaplacený.

Letha [15]95 Pavel Škeřupů koupil svrchu psaný grunth od Urbana Syrového za summu 30 zl. Závdanku témuž Urbanovi položil 3 zl a platiti má ostatek do letha [15]96 pořadně po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Bartoň Rožků, Macek Horký, Štěpán Jurů, Macek Bešťáků, Jíra Vaška Šavrnocha S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Pavel Škeřup za grunth peněz Urbanovi Syrovému 3 zl.
Leta [15]97 položil Pavel za grunt svůj Syrové[mu] 3 zl.
Leta [15]98 položil Pavel Škeřupů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl.
f 530b
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Pavel Škeřupů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Pavel Škeřupů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Škeřupů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Škeřupů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel Škeřupů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel Škeřupů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového
lonských i letojších 4 zl 15 gr.

Pusté místo

Letha 1609 v pondělí den památky s[vatý]ch Petra a Pavla z dovolením J.M. urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici fojt a starší lhotští prodali požár pozůstalý po Pavlovi Škeřupovýmu s půl lánem roli, z loukami k tomu požáru od starodávna přináležejícími urozenému panu Adamovi Šamberkovi za sumu 20 zl bez závdanku. Platiti má při každých Vánocích počna letha 1609 po 2 zl. Odevzdán jest za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Vávrů, Václav Němčanský, Staněk Knápků, Jan Pškavý S.R.S.N.

Letha 1610 za fojta Martina Liškovýho položil p[an] Adam Šamberk za g[runt] 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škeřupového 1 ½ zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil p[an] Adam Šamberk za g[runt] za rok 1611 peněz 2 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil pan Adam Šamberk za grunt dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škořupového, totiž 4 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberk položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škořupového
2 peníze 4 zl.
f 531a
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberk položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škořupového peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Pavla Vlkového pan Adam Šamberk položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škořupového za 2 leta 4 zl.

Letha 1635 za fojta Martina Šulíka týž fojt a starší prodali ten grunt požár, totiž podsedek, z povolením slovoutného pana Jana Jakardovského, v ty časy ouředníka panství strážnického, Václavovi Procházskovi bez roli za
18 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Jiřík Pechů, Václav Škrach SRSAN.

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu polovici roli, totiž jednu čtvrt, Václavovi Procházskovi za summu 5 zl na placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Kašpar Kopcův a Martin Zákrsek SRSN.

Téhož leta ut supra druhá čtvrt roli prodána jest od svrchu psaného gruntu za summu 5 zl Šimonovi Tomanovému na placení vyjití po 1 zl po třech letech. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě Vašek Polešovský, Martin Chropovský SRSAN.
f 531b
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Václav Procházka zemřel, Pavel Straka pojal Kateřinu vdovu pozůstalú za manželku a přijal ten grunt ze čtvrtí roli v summě za 5 zl, placením po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Škrach a Martin Švehl[a]
SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Pavel Straka ročních peněz 1 zl. Ty peníze jsou odevzdány nápadníkům do Radějova.