Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Sirotci nebožštíka Václava Rozšejdy

f 221a
1596

Jest ji[ch] tři, jménem Jan starší, Jan mladší, Kateřina a Kateřina mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a vinohradě Mikoláše Břice otčíma jejich všeho 310 zl.

Z toho ze všeho nejprve tyto dluhy za týž grunth a vinohrad vyplniti mají:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Ujčíkova 106 zl 7 gr
2 den. Ty se pokládati mají, tak jakž o tom při tychž s[irotcích] zapsáno najdeš.
Item Janovi Staňka Fojtových z vinohradu 40 zl.
Summa dluhu učiní 146 zl 7 gr 2 den.
I sejmouc takové dluhy zůstává čistého statku na tři díly sirotčí a čtvrtý díl mateři všeho 143 zl 22 gr 5 den. Dělíc tu summu na ty 4 díly, dostane se na jeden každý díl po 35 zl
28 gr 1 den.
Mikoláš Břiců sobě díl svůj na tom gruntě a vinohradě srazil, což jemu po manželce jeho náleželo. A tak tu on po ženě své více spravedlnosti jmíti nebude.
A sirotkům spravedlnost jejich teprve půjde po vybrání nahoře psanejch nápadníků.
f 221b
Ta spravedlnost, kteráž se těmto sirotkom vyplniti má, náleží na těchto věcech:
Na gruntě 10 Václava Šimunce 3 zl 22 gr 5 den. Půjdou jim, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kuše peníze jejich zaplatí, po 6 zl.
Na vinohradě Jana Břouška v Veselé hoře tolikýž 104 zl 1 gr 6 den. Půjdou jim po 4 zl, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Fojtova summa jejich zaplatí.

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce jakož jest náleželo Janovi sirotku a Kateřině spravedlnost po otci jejich na svrchu psaných věcech, Jan ten sirotek zemřel, ta spravedlnost připadla na Kateřinu sestru jeho. Kateřina pak ta se zmrhala a nikdy v řádu nestála, nýbrž svej vůle užívá, taková spravedlnost její na Jeho [Milost] Pána připadla.
Od Pavla Šule za rok 1612 též 1613 dvojích peněz 3 zl.
Od Pavla Břúška za rok 1612 též 1613 dvojích peněz za vinohrady svrchu psané 3 zl.
Též Pavel Šule za rok 1611 položil 1 zl.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Pavla Šule za vinohrad v Veselé hoře (mimo 23 gr 5 den ostatku do statku n[ebožtíka] Pavla Ujčíkového doplacení) přijato do tohoto statku 21 gr 2 den. Ty sou k ruce panské po Kateřině zlé zachování se přijaty.
Od Pavla Břouška za druhou polovici téhož vinohradu přijato 1 zl 15 gr. Ty sou též k ruce panské přijaty.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Pavla Břúška za vinohrad v hoře Veselé peněz ročních 1 zl 15 gr.
Od Pavla Šule aneb na místě jeho Jan Belfů položil za vinohrad v hoře Veselé 1 zl 15 gr. Ty sou přijaté k ruce Jeho Mi[l]osti.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Pavla Břúška za vinohrad v hoře Veselé přijato 1 zl 15 gr.
Od Václava Galážového krejčího na místě Pavle Šule za vinohrad v též hoře přijato 1 zl 15 gr. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Václava Galáže přijato za vinohrad v hoře Veselé 1 zl 15 gr. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně po Kateřině.
f 222a
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Václava Galáže za vinohrad ve Veselé 1 zl 15 gr. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.