Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Statek n[ebožtíka] Mikuláše Škrabala

f 161a

K tomu statku jest jeden sirotek, Jíra a Dorota mateř jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Gruntích zaplaceným, který jest prodán Jírovi Krkavcovému za 40 zl. Z toho sobě tenž Jíra po Dorotě manželce své dílu svého srazil 20 zl, ostatek sirotku platiti má od letha 1601 po 3 zl. Rukojmě Jan Bartysů a Petr Honzů S.R.S.A N.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Krkavcového za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Jíra Krkavců umřel a vinohrad svrchu psaný po smrti jeho Martin Krkavců bratr jeho ujal v summě 40 zl. Na tu sumu zaplatil Martin dluhu za Jíru bratra svého Davidovi Holomkovi strejci Holomkovýmu 10 zl
15 gr. Zuostává za ten vinohrad dopláceti 29 zl 15 gr.

Z tej sumy náleží těmto sirotkom:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabala předních peněz 18 zl 15 gr.
Annce, dceři Jury Krkavce 11 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry[!] Krkavce za vinohrad 1 zl. Vydán jest Jírovi na díl jeho.
Letha 1612 a 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Martina Krkavce dvojích peněz za vinohrad po 2 zl – 4 zl. Přijal je Jíra na díl svůj.
f 161b
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Martina Krkavce za vinohrad 2 zl. Ty přijal Jíra Škrabalů na díl svůj.
Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jana Třísky na místě manželky jeho za vinohrad ut s[upr]a 2 zl. Ty přijal Jíra Škrabal na díl svůj.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Třísky přijato za vinohrad svrchu psaný 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Škrabalovi.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Třísky přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou vydané Jírovi Škrabalovi.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jana Třísky za vinohrad 2 zl.