Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Sirotci nebožštíka Václava Černocha

f 224a
Letha [15]96

Jest jich tři, Kateřina, Václav, Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a čtvrti roli, kterej Jakub Hažů drží, 70 zl.
Více na vinohradě v hoře Leskovci, kterej Martin Slížek drží, 100 zl. Platiti týž vinohrad má od letha [15]97 pořadně podle ourody po 4 zl. Na týž vinohrad položil závdanku 5 zl Summa statku učiní 170 zl.

Z toho se toto dluhy zaplatiti mají osobám níže psaným, a to těmto:
Cechu krejčířskému do Strážnice 22 zl.
Drobnejch dluhů se našlo 3 zl.
Abrahamovi Holomkovi též dluhu 12 zl.
Danielovi Židu též dluhu 3 zl.
Summa dluhů všech učiní 40 zl.

Na to jest přijato závdan[ku] z[a] grunt od Jakuba Haže
6 zl.
Více od něho přijato roční peníze 3 zl.
Závdanku přijato od Martina Slížka 5 zl.
Summa příjmu peněz 14 zl.

Z toho vydáno krejčím do cechu 6 zl.
Drobnejch dluhů zaplaceno 3 zl.
Holomkovi dáno na dluh 1 zl 25 gr.
Danielovi Židu na dluh 1 zl 25 gr.
Kateřině na díl její dáno 1 zl 10 gr.

f 224b
Letha [15]97 přijato od Jakuba Haže za grunth 3 zl. Ty sou dány cechmistrům krejčovským.
Téhož letha přijato od Jana Slíška za vinohrad 3 zl. Ty jsou Židu Holomkovi na dluh jeho vydány.
Letha 1598 přijato od Jana Slíška za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na dluh jeho.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Slížkova za vinohrad 4 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu ostatek dluhu 3 zl 5 gr a Kateřině na díl její dáno 25 gr.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martina Slížka, které položil syn jeho Jan za vinohrad 4 zl.
Zuzanně dáno na díl její 2 zl.
Kateřině též dáno 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Jana Slížka za vinohrad 2 zl.
Z tych přijal Maluška na díl Kateřiny 1 zl a Jan Červenků na díl Zuzanin 1 zl.

O tento statek se nápadníci srovnali a díly jejich sou jim na gruntech ukázány.

Letha 1602 za fojta Martina Černého jakož Martina Slížeka syn Jan zuostával za vinohrad svrchu psaný dopláceti sumy
78 zl, takové peníze Jan Páníček a Mikuláš Maluška Janovi Slížkovi prodali. A tak na něm nic nemají.