Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Václava Trna

f 465a

Letha Páně 1595 nadepsaný Václav Trn koupil ten grunth od pana purgkmistra a starších města Strážnice za 36 R.
Na to závdanku téhož letha ut s[upr]a pánům purgkmistru a starším položil 4 R a tak ještě dopláceti má od letha [15]96 při Vánocích nejprve příštích po 6 R – 31 R.
Ta summa všeckna náleží pánuom purgkmistrům a starším města Strážnice. Odevzdán za volný a svobodný za fojta Martina Kováře.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Michal Oravský a Filip Staňků S.R.S.A.N.

Letha [15]96 položil Václav Trn za vinohrad a podsedek obci městské 2 R.
Leta [15]97 položil Václav Trn za grunt a podsedek obci městské 2 R.
Leta 1598 položil Václav Trn za grunt svůj obci městskej
2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Václav Trn grunt svůj obci městský 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] Václav Trn za grunt obci městské 2 R.
f 465b
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav Trn prodal podsedek svůj Jeronymovi Polákovi za summu 36 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Charvát, Marek Buchlovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jeronym Polák za podsedek obci městské 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jeronym Polák za g[runt] obci městské 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jeronym Polák za g[runt] obci městské 1 R 15 gr.

Pusté