Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Zachariáše Čecha

f 183a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 201 nadepsaný Zachariáš Čech má grunth svůj od Daniele Nedolevkového koupenej za summu 85 zl. Na kterejž jest závdanku téhož letha 94 vyplnil 9 zl a tak ještě od letha 94 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti zuostává 76 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Tomáše Cikánka předních peněz 6 zl.
Item Linhartovi Suchánkovi náleží 52 zl 15 gr. Ty jemu od letha 95 při Vánocích rok po roku po 6 zl jíti mají.
Item Danielovi Nedolevkovi na posledních penězích náleží 17 zl 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Tomáš Zejda, Jan Polomský
S R S A N R.
Letha 94 při posudku položil Zachariáš vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Tomášovi Cikánkovi 5 zl sirotkům do truhlice sirotčí a Linhartovi Suchánkovi dáno
1 zl.
f 183b
Letha 1595 Zachariáš Čech položil peněz purgkrechtních
6 zl. Ty přijal Linhart Suchánek.
Letha 96 Zachariáš Čech položil peněz 6 zl. Ty přijal Linhart Suchánek.
Letha 97 Zachariáš Čech položil peněz purgkrechtních Linhartovi Cigánkovi(!) 6 zl.

Téhož letha 97 prodal Daniel Nedolevek na gruntě před psaném Zachariáše Zámečníka posledních peněz Linhartovi Cigánkovi, což je(mu) náleželo 17 ½ zl, za kteréž je(mu) hotových peněz dal 3 zl. A tak on Nedolevek tu nic nemá.
Letha 1598 Zachariáš Čech zámečník položil za grunt peněz purkrecht(ních) Linhartovi Suchánkovi 6 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Zachariáš Čech zámečník Linhartovi Suchánkovi za grunt svůj 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Zachariáš Čech zámečník 6 zl. Ty přijal Jíra Stařický.

Letha 1602 za purgkmistra Pavla Hulínského Zachariáš Čech prodal podsedek ut s(upr)a Bolfovi Zlatníku za summu 85 zl, na kterýž vyplnil závdanku a peněz ročních za rok 1601 18 zl. Z toho vzal Zachariáš Čech 12 zl a Jíra Stařický na místě Linharta Suchánka 6 zl.

Ten grunt zase prodal Bolf Zlatník Danielovi Hoffmanovi zlatníku za tu summu ut s(upr)a. Závdanku jemu dal 12 zl, kteréž přijal Bartoš písař
f 184a
za dluh téhož Bolfa Zlatníka a zkoupil od něho posledních peněz 6 zl. A tak bude mít Daniel Zlatník zaplacených 18 zl, ostatek platiti má od letha ut s(upr)a po 6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Antonín Majer, Blažek Sedlář, Jiřík Jonáš barvíř S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg(mistra) ut s(upr)a položil Daniel Hoffman za grunt ut s(upr)a Jírovi Stařickýmu 3 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberskýho položil Daniel Hoffman za g(runt) Jírovi Stařickýmu 6 zl.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil Daniel Hoffman za g(runt) Jírovi Stařickýmu 6 zl.

Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož tento grunt od vpádu nepřátelského pustý zůstával a žádný se o něj ujíti nechtěl. I aby platy a povinnosti JM Pánu neucházely, za touž příčinou p(an) purgkmistr a rada s dovolením JM Páně jej prodali Blažkovi Králkovi za summu 25 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1615 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, placení a summou za všeckno Martin Mořkovský a Jakub Večeřa S R S A N. Ta summa za ten g(runt), pokudž by se žádný z nápadníkův nebo přátel nenašel, má býti obrácena na obec strážnickou městskou.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Blažek anebo Marina, manželka po něm zůstalá, položila za grunt obci městské peněz 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Blažek anebo Marina položila za ten grunt za rok ten 1 zl. Z toho dáno Martě Vejborného na místě Linharta Suchánka 15 gr a tak Marta tu nic více nemá, a na obec městskou obráceno z toho
15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Blažek anebo Marina položila za ten grunt za rok 1 zl. Ten jest přijat na obec městskou.
Tu Marinu po Blažkovi vzal Petr Vršovský za manželku.
f 184b
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr vezmouc sobě Marianu, pozůstalou vdovu po n(ebožtíku) Blažkovi Králkovi, prodal ten grunt Jiříkovi Oříškovi za 33 zl. Závdanku dal jemu 8 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Lipovský a Jan Havránek S R S a N.
Letha dtto Jiřík Oříšek položil za grunt peněz ročních obci městské 2 zl.

Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt ut s(upr)a požár s povolením Jeho (Mil)osti vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, s(va)té Římské říše hraběte na Strážnici prodán jest Janovi Ručkovi za summu 35 zl bez závdanku, placení po vyjití tří let každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelihjaké Jeho (Mil)osti Páně i obecní Jan Chmelař a Václav Měšťánek S.R.S.N.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho po odjití Jana Ručka z gruntův JHM jest takový gr(unt) zase zaprodán Pavlovi Blahunovi za summu 50 zl. Závdanku při odevzdávce dal 5 zl, ostatek summy placení poročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM a obecní Jan Kuchař a Tomáš Vodička
S R S a N.
Musí se obeslat Blahuna žena, kdo ten krun(t) nyní drží.