Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Sirotci neboštíka Matyáše Havelkového

f 227a
Letha 1596

Jest jich dvý, Mikoláš, Anna a Margeta matka jejich třetí. Ti sirotci sou malí a při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku 50, na kterýmž Jíra Bebů jest, 23 zl. Ty jak jíti mají, kněhami purgkrechtními se spravíš.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Fryzáku, kterejž Jan Javornický otčím jejich držel a ještě až posavad má všeho
75 zl, kterejž platiti má podle ourody po 4 zl.
Více za krávu, kterejž otčím k sobě přijal za 3 zl.
Ložných šatů týž otčím přijal k sobě za 4 zl.
Summa ztatku 105 zl.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každý díl po 35 zl.

Jan Javornický sobě na vinohradě Anny díl manželky své srazil 35 zl. A tak ještě za týž vinohrad dopláceti má všeho 40 zl.
Anna sirotek jest umřela, spravedlnost její na Mikoláše připadla.

Leta 1597 přijato od Jana Javornicského za vinohrad 4 zl.
Letha 1598 od Jana Javornického za vinoh[rad] přijato 4 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Javornickýho za vinohrad 4 zl.
f 227b
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Maruše, ženy Jana Javornického, za vinoh[rad] 4 zl. Zůstává se ještě doplatiti za ten vinohrad 24 zl.
Na tu summu Jan Švirga má vyplniti předních peněz na místě Jana Javornického 20 zl a Markyta, žena téhož Jana Javornického, posledních peněz 4 zl. Uvolila se z druhého svého vinohradu v Fryzáku vyplniti.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jana Švirgy za vinohrad 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Švirgy za vinohrad 2 zl.
Letha 1607 za fojta Martina Remšova přijato od Václava Šimuncova za jednu polovici vinohradu ve Fryzácích na místě Jana Švirgy 1 zl.
Ten 1 zl jest půjčen ouřadu kněždubskýmu na opravu kostela, mají o posudku příštím oplatiti.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Mikuláše Sedala na místě Jana Švirgy za vinohrad Fryzák 1 zl.
Od Václava Šimuncova za tenž vinohrad za druhou polovici přijato 1 zl.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Václava Šimuncova za vinoh[rad] v Fryzáku za jednu polovici 1 zl.
Mikuláš sirotek zemřel, z dílu svého i po Anně sestře zemřelé po sobě zanechal summy 70 zl. Ta spravedlnost připadla na Martina Sedala strejce jeho, poněvadž se žádných krevnějších přátel nenašlo.
Z tej summy Martin Sedalů sobě srazil, což za vinohrad v Fryzáku za svou polovici dopláceti měl 9 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Vácslava Šimuncovýho za vinohrad v Fryzáku jednu polovici ostatních
3 zl. Ty přijal Martin Sedalů.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jana Kuše přijato za grunt, kterýž přijal Martin Sedalů 1 zl.
Leta 1617 za fojta Pavla Drašťového od Jana Kuše přijato za grunt, kterýž přijal Martin Sedalů 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Jana Kuše za grunt, kterýž přijal Martin Sedalů 1 zl.
Téhož leta Martin Sedal odpustil Janovi Kušovi 2 zl.