Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Janečky

f 164a

K tomu statku jest sirotek 1, Jan a Anna mateř jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 36 zaplaceného jest 32 zl, půjdou jim od letha 1605 po 2 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacenej za 30 zl.
Summa všeho statku 62 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Levovi Židu Hesčinému dluhu 18 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za zákupenství 2 zl.
Davidovi Viktorinovýmu synu 2 zl.
Summa dluhuo 22 zl.
Zuostává čistého statku k rozdělení 40 zl. To dělíc na 2 díly, přijde každému po 20 zl.
A mimo to náleží tomu sirotku i s mateří jeho spravedlnosti na vinohradě v Blatnici, což se koliv vyhledá. Mají to ouřad dáti vyhledati a do těchto rejster dáti zapsati.
f 164b
Anna mateř ujala podsedek a vinohrad v summě 62 zl, z toho sobě srazila dílu svého 20 zl. A tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 42 zl, placením od letha 1602 po 4 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Vachova Jan Zpurný na místě Anny manželky své položil za statek ut s[upr]a 20 zl. Z toho dáno Levovi Židu za dluh jeho 18 zl, Davidovi Viktorinový[mu] synu dáno 2 zl.
Jan sirotek zemřel a dílu svého po sobě zanechal 20 zl. Ty připadly na Jíru Janečku z Blatnice, strejce jeho, kteréž prodal Janovi Zpurnýmu za hotových 3 zl 20 gr.