Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Pračkového

f 140

Jest jich k tomu 5, Jan, Václav, Martin, Kateřina, Barbora a Anka mateř jejich šestá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě Martina Pračkového 50 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích za 40 zl.
Summa statku 90 zl.
Dluhů se žádnejch nenašlo. Dělíc to na 6 dílů, dostane se každému na díl jeho po 15 zl.

Toto přijímá na díl svůj jeden každý:
Martin ujal grunt ze čtvrtí roli v 50 zl. Z toho sobě dílu po otci svém srazil 15 zl a ostatek dopláceti zuostává mimo poražení dílu 35 zl, platcením jakž při gruntu zapsáno stojí.
Anna mateř těch sirotků přijala na díl svůj půl achtele vinohradu v Šumbercích za 40 zl. Z toho sobě dílu svého po manželu svém srazila 15 zl, ostatek mimo dílu poražení doplátceti zuostává 25 zl, platcení od leta [15]99 po 2 zl podli práva hory. Rukojmě Martin Lišků, Vašek Lišků S.R.S.N.
Václavovi
Kateřině dílu jeho přijde dodati
Barboře každému po 15 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pračka

Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Anny, mateře těch sirot[ků], za vinohrad 2 zl.
A od Václava a Kateřiny skoupil, jakž o tom při gruntě zapsáno jest, díly jejich 30 zl. A tak oni díly své zouplna vyzdvihli.
f 140
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Martina Ondry Pračkového za grunt 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Též jí dáno na díl její z hoto[vých] 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina ostatních peněz za grunt 3 zl. Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového nápadu po dědu jejich 4 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Barboře na díl její 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Anny mateře za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry Pavla Klimšového na místě Anny, mateře těchto sirotků, za vinohrad 2 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Martin Lišků majíc vinohrad Šumberk po Anně mateři své, což za něj dopláceti zůstávalo 15 zl, ty sobě porazil z nápadu Martina, syna Jana Pračkového, strejce svého.
A tak ten vinohrad má zaplacenej.