Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Jana Jistého

f 457a

Ten Jan Jistej má grunth ze čtvrtí roli koupenou za 50 zl, na kterejž jest vyplatil 44 zl a ještě dopláceti má obci lhotské 6 zl. Nachází se zápis, že jest jich položil.
Letha 1594 položil obci těch 6 zl a tak má grunth svůj zaplacenej.

Letha [15]96 ten Jan Jistých umřel, grunt jeho požárem zůstal a jest prodán Vávrovi Krkavcovi ze čtvrtí roli za summu 16 zl. Závdanku položil Vávra Krkavec 1 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kučera, Jan Holušů, Jan Šašků S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Vávra Krkavců za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Vávra Krkavců za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Vávra Krkavců za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky Vávra Krkavců prodal Janovi Zajíčkovi grunt za štvrtí roli za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Pišťák, Bartoň Martinků, Jíra Urbánků S.R.S.A.N.
f 457b
Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Jan Zajíček za grunt svůj 2 zl. Z toho vzal Vávra Krkavců 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého dáno dáno 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Zajíček za grunt 2 zl. Z toho vzal Vávra Krkavců 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého dáno 1 zl.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší prodali grunt ze čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi Zajíčkovi, Jírovi Pechovýmu za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Filip z Skrovně, Mikuláš Rabáků, Martin Šavrňů, Jan Vašků S.R.S.A N.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Pechů za g[runt] 2 zl. Z toho vzal Vávra Krkavců 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého dáno 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Pechů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Pechů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jíra Pechů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl a Krkavcovi 1 zl – 2 zl.

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Jíra Pechů za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Krkavcovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl.
Jakož náleželo Jírovi Práskalovi po Markytě, manželce neb[ožtíka] Jana Zajíčka, což jí nápadu po něm přišlo, kterouž Jíra za manželku pojal, na tom gruntě zaplaceného 6 zl, ty jest Jírovi Pechovýmu prodal za 13 gr 5 den. A tak týž Jíra Práskal tu nic míti nebude.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Pechů za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Krkavcovi 1 zl a na s[irotky] 1 zl do truhlice dáno.
f 458a
Letha 1613 za fojta Václava Roškového Jíra Pecha prodal grunt svůj ze štvrtí roli, s loukami a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Jakubovi Burjanovýmu za 30 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Stehlík, Jan Moštěnský SRSAN.
Téhož letha položil Jakub Burjanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl. Ty přijal Vávra Krkavců 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jakub Burjanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého peněz 2 zl. Z toho vzala Margeta, manželka n[ebožtíka] Vávry Krkavce, 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého též dáno 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jakub Burjanů položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl. Z toho dáno Margetě, Vávra Krkavce manželce, 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého dáno 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jakub Burjanů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého
2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Jakub Burjanů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jakub Burjanů položil za grunt peněz 2 zl. Ty jsou vydané Margetě Krkavcové, totiž 2 zl.
Jan Lapšů přebraných položil podle vyhledání 2 zl. Ty jsou vydané Jírovi Pechovému, totiž 2 zl.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten svrchu psaný grunt Jura Pechů ze čtvrtí roli, kterýž před časy jeho zaplacený byl, po nebožtíkovi Václavovi Vlkovi zase ujal a jest jemu za volný odevzdaný a má jej zaplacený. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. Martin Šulík, Martin Uhlíř S.R.S.A N.

Pustý