Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Jíry Kušového

f 621a

Letha 1587 v outerý den svatého Matěje podle zápisu kněh starejch purkrechtních v listu 104 Jíra Kušů koupil jest podsedek od Jana Zajíce za 40 zl, za kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]92 vyplnil 13 zl a ostatek 27 zl dopláceti má obci kněždubské od letha [15]94 po 2 zl. Na to jest zadržel do letha [15]93 obci 3 zl.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgk[rechtních] 2 zl. Ty obec k sobě přijala.
Letha [15]95 Jíra vejš psaný položil obci za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 Jíra Kušů položil obci kněždubské peněz 2 zl.
Leta [15]97 Jura Kušů položil obci kněždubské za grunt svůj
2 zl.

Leta [15]98 Jura Kuša prodal grunt ut s[upr]a Janovi Kladivovi za summu 40 zl. Závdanku položil Jurovi Kušovi Jan Klad[ivo] 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Šmatláňů, Vaněk Bánovský S.R.S.N.
Leta [15]98 položil mimo závdanek ročních peněz Jan Kladivo obci kněždubské 2 zl.
f 621b
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového Jan Kladivo prodal podsedek svůj Adamovi Biskupskému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za platcení, opravu gruntu a povinn[osti] J.M. Páně Jan Červenků, Martin Sedalů S.R.S.N.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Adam Biskupský za grunt svůj obci kněždub[ské] 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Adam Biskupský za g[runt] obci kněždubské 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Adam Biskupský za grunt obci kněždubské 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Adam Biskupský za grunt obci kněždubské 1 zl.
Též doložil na roční peníze obci 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Adam Biskupský za g[runt] obci kněždubské 2 zl.

Pusté místo

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce fojt a starší kněždubští s dovolením Adama Biskupského prodali týž podsedek požár Mikulášovi Vitošovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má od letha 1611 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu g[runtu] a povinnosti J.M.P Adam Biskupský a Václav Majůvka S.R.S.A N.

Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Mikuláš Vitošů za g[runt] obci kněždubské 1 zl.

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce Mikuláš Vitošů prodal podsedek ut s[upr]a Tomášovi Vlčejovi za summu 20 zl. Závdanku mu dal 1 zl a platiti má od leta ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Lavička, Staněk Kalous, Jan Belfa SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Vlčejů za grunt obci kněždubské 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Vlčejů za grunt obci kněždubské peněz ročních 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Tomáš Vlčejů položil za grunt obci kněždubské 1 zl.
Co více na tomto gruntě obci kněždubské náleží, to škodují, již mají peníze pokládány býti na s[irotky] Jíry Kuše.
f 622a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Tomáš Vlčejů položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kuše peněz za grunt 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Tomáš Vlčejů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kuše 1 zl.
Jakož jest těm sirotkům n[ebožtíka] Jíry Kuše náleželo doplaceného ještě k dobírání 13 zl, ty sou prodali Tomášovi Vlčejovému za hotových, jak sou se o to smluvili. A tak ti sirotci již tu nic více nemají a Tomáš ten gr[unt] má zaplacený.
Pusté

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší ten svrchu psaný podsedek ze štvrtí roli od gruntu Šardického Michalovi Florianovi za summu 4 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Záchvěj a Jura Hamady S.R.S.a N.R.