Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 S[irotci] n[ebožtíka] Thomáše Mahule

f 172a

K tomu statku jest sirotků 2, Kateřina, Jíra a Markyta macecha jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 70 Thomáše Malých zaplaceného 5 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v vrchu v Husí hoře zaplacený za 30 zl.
Na vinohradě v Pomykalkách zetě Štěpána Blákorových zaplaceného 22 zl, placením od letha 1602 podle ourody po
2 zl.
Peněz hotových 3 zl.
Summa všeho statku 60 zl.
To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 20 zl.

Markyta, macecha těch sirotků, přijala na díl svůj hotových peněz 3 zl.
Na vinohradě Jana Krejčířového k vyzdvižení jí ukázáno 10 zl.
Na podsedku Tomáše Malých ukázáno jí 5 zl.
Na vinohradě Pomykalce na Lhotsku též jí ukázáno k vyzdvižení 2 zl.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.

Jan Krejčířů na díl Kateřiny ženy své ujal čtvrt achtele vinohradu v vrchu v Husí hoře ve 30 zl. Z toho sobě srazil dílu ženy své 20 zl, zůstává dopláceti maceše ženy své 10 zl, placením podli ourody po 2 zl. A tak díl ženy své zouplna vyzdvihl.
f 172b
Jírovi dílu jeho náleželo 20 zl, ten díl svůj všecken prodal Janovi Krejčířovýmu švagru svému za hotové 4 zl. A tak tu týž Jíra nic nemá.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z gruntu Tomáše Malého 1 zl. Ten přijala Markyta macocha.
Od Jana Krejčířového přijato za vinohrad 1 zl. Ten přijala Markyta macocha.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Ja[na] Krejčířového za vinohrad 2 zl. Ty přijala Markyta macocha na díl svůj.
Letha 1605 za fojta Jana Vachového položil Jan Krejčířuo za vinohrad 1 zl. Přijala jej Markyta macocha.
Letha 1607 za fojta Jana Sovky Jan Krejčířuo zkoupil na vinohradě svém od Markyty macochy 6 zl za hotové 2 zl.
A tak má vinohrad zaplacený.