Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Sirotci nebožtíka Valka Poláka

f 230a
Letha 1596

Jest jeden Jan.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na hotově v truhlici sir[otčí] po mateři své 3 zl 24 gr.
Více jemu náleží na vinohradě v hoře Veselý, kterýž Vaněk Pánků ze Vnorov drží, na posledních penězích 10 zl.
O jiné spravedlnosti, aby kdo co míti měl, o tom se neví.

Letha 1598 Janovi dáno na díl jeho od hojení na nohu 1 zl.