Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 S[irotek] n[ebožtíka] Martina Jana Klimšového

f 143

Letha [15]99 za fojta Jana(!) Vlkového sepsán a inventován jest ten statek, ku kterýmuž jest sirotek na sirobu narozený jeden a Markyta mateř jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Půl achtele vinohradu zaplaceného za 60 zl.
Vína osm věder, které prodáno za 14 zl.
Ovsa 9 měřic a ječmene 5 měřic za 7 zl 8 gr.
V statku n[ebožtíka] Martina Pavlového v Radějově nedobraného dílu po Markytě 44 zl.
Summa všeho statkuo učiní 125 zl 8 gr. To dělíc
na dva díly, přijde každému na díl jeho po 62 zl 19 gr.

Markyta mateř toho sirotka vinohrad svrchu psaný ujala na díl svůj v 60 zl a peněz hotových jí dodáno 2 zl 19 gr.
Summa toho 62 R 19 gr.
A tak ona díl svůj zouplna docela vyzdvihla.

Sirotku malému dílu jeho přijde 62 zl 19 gr, ten se nachází na těchto místech:
V Radějově na statku n[ebožtíka] Martina Pavlového 44 zl.
Hotových peněz za víno a obilí prodané do truhlice vloženo 18 zl 19 gr. Summa 62 zl 19 gr.
f 143
Příjem a vydání:
Sirotek ten napřed psaný zemřel a spravedlnost jeho připadla na Václava Klimšového, Barboru, Dorothu, Mikuláše a Kateřinu sestry jeho, jakožto vlastního strejce a tetky toho sirotka, na což peněz hotových v truhlici zuostávalo 18 zl 19 gr. Takové peníze jsou od práva vyzdvihli a jimi se podělili.

A jakož ještě tomu sirotku ut s[upr]a náleželo po letech bráti z statku n[ebožtíka] Martina Pavlíkového z Radějova 44 zl, takové peníze nahoře psané nápadníci Jírovi Blablovi do
Lideřovic, manželu Markyty napřed psané, podle dobrovolné a přátelské smlouvy před panem ouředníkem učiněné pustili, za kteréž jim peněz hotových položiti má 10 zl 15 gr. Za to rukojmě Bartoň Kokrda, Jíra Noha, Bartoň Martinků a Jan Bartysů z Radějova.
A tak sobě Jíra Blabla z Radějova(!) ty peníze vyzdvihovati má a nápadníci nahoře psaní jemu v tom žádné překážky činiti nemají, nyní i v časích budoucích. Stalo se v přítomnosti obou stran.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry Blablova z Lideřovic podle smlouvy ut s[upr]a 11 zl. Z toho přišlo Mikulášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl, Dorotě sestře jeho též 5 zl, Kateřině sestře jeho tolikýž
5 zl. Ty sou vzaty do statku Jana Klimšového.

Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Jana Bradáče přijato za grunt a dáno Václavovi ostatních peněz 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Martina Prchlíka dvojích peněz 4 zl.