Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Jana Řehořova

f 465a

Letha 1593 Jan Řehořů koupil jest grunth z půl lánem roli od Martina Němčanského za 81 zl, závdanku témuž Martinovi položil 6 zl. A ostatek 75 zl dopláceti má takto:
K záduší kostela strážnického 9 zl.
A Martinovi Němčanskému 66 zl. Ty má platiti od letha [15]93 při Vánocích pořadně po 4 zl.

Item k záduší kostela strážnického položil Jan Řehořův letha [15]93 4 zl.
Letha [15]94 položil Jan Řehořů za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Sou dány k záduší kostela strážnického.
Letha [15]96 položil Jan Řehořů za grunth peněz purgkrechtních 8 zl. Z toho dáno na kostel strážnický 1 R a nápadníkům po neboštík[ovi] Martinovi Němčanským zůstalým dáno 7 zl.
Jest těch nápadníků pěth: Marta Hrbatých, Kateřina Hrbatá, Václav, Barbora, Margeta ne[božtíka] Hrbatého, těm ještě náleží po vejš psaným Němčanským 59 zl. Dělíc na pěth dílů dostane se na jeden každý díl po 11 zl 24 gr.
Leta [15]97 Jan Řehořů skoupil všecku summu od nápadníků naho[ře] psaných, což jim kolivěk náleží. A tak ti nápadníci žádné spravedlnosti nemají a Jan Řehořů má grunt svůj zaplacený a nezávadný.
f 465b
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Jan Řehořů prodal jest pro potřebu svou na tomto gruntě svém zaplaceném obci lhotské sumy 60 zl, dali jemu za ně peněz hotových 15 zl. Platiti má obci lhotské při každých Vánocích od leta 1602 po 4 zl. Rukojmě za placení Mikuláš Rabáků, Jíra Urbánků, Vašek Dopitů a Jan Pěniců S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Řehořů za grunt obci lhotské i za rok 1603 6 zl.

Letha 1603 za fojta Matěje Škořupového Jan Řehořů prodal grunt s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem Davidovi z Rovně za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Outerků, Vašek Ožeha, Vašek Krejčířů, Martin Fraňů, Macek Hladný, Jan Perštejnský SRSAN.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil David z Rovně za g[runt] obci lhotské 4 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového David z Rovně prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 konimi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Jírovi Urbánkovému za tu summu, což za něj obci dopláceti jest, totiž 50 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Bartoň Šavrňů, Jíra Šulek, Tobiáš Polešovský SRSaN.

Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Urbanů za grunt obci lhotské 1 zl.
Pustej

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového prodal ouřad lhotský grunt ut s[upr]a z půl lánem roli Matějovi Hodrlovi za sumu, což za něj dopláceti zůstává, totiž 49 zl bez závdanku, platiti má od letha 1613 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Rožek, Jíra Novák S.R.S.N.
f 466a
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Matěj Hodrle z téhož gruntu ušel a jej pustého nechal, kterýžto grunt fojt a starší prodali s tím vším k němu příslušenstvím Jírovi Koželuhovi za summu 49 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Gejda, Macek Starého, Jan Starého a Jan Zachar SRSAN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jura Koželuh položil za grunt svůj obci lhotské peněz 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jura Koželuh položil za grunt svůj na obec lhotskou peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta (nedopsáno).

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Václavovi Polešovskému za summz 8 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zlm. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší i placení gruntu Václav Frantík a Matouš Kolesa S.R.S.A N.

Pustý