Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Václava Husté[ho]

f 632a

Letha 1587 Václav vejš psaný koupil jest podsedek od Matěje Ondračkového za 40 zl. Na tu summu jest do letha [15]93 témuž Matějovi Ondračkovému i z závdankem vyplnil 15 zl a ostatek
25 zl dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 2 zl. Ty všecky peníze náleží tému Matějovi Ondračkovému. Rukojmě Jan Hambálek, Lukáš Hrbků, Jan Navrátil, Jíra Kušů, Jakub Šimků S.R.S.N.
Letha [15]94 Václav vejš psaný položil peněz purgkrechtních za grunth Matějovi Ondračkovi 2 zl.
Letha [15]95 položil Václav za grunth svůj peněz purgkrechtních Matějovi Ondračkovému 2 zl.

Letha [15]96 prodán grunth od Václava Hustého Martinovi Sedalovi za summu 40 zl. Závdanku položil a jedny roční peníze 4 zl, z toho vzal Václav Hustých 2 zl a Mackovi Ondračkovi dáno 2 zl, ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti Jíra Němců, Jíra Škeřup, Mikoláš Šrámek, Jíra Havelka S.R.S.N.
f 632b
Leta [15]97 položil Martin Sedalů Václavovi Hustému 2 zl. Omylem zapsáno, přijal jich Matěj Ondračků.
Leta [15]98 položil Martin Sedalů Matějovi Ondračkovi 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Sedalů za grunt svůj Matějovi Ondračkovi 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Sedalů za g[runt] Matějovi Ondračkovi 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Martin Sedalů za grunt Matějovi Ondračkovi 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Martin Sedalů za grunt Matějovi Ondračkovi 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Martin Sedalů za g[runt] Matějovi Ondračkovi 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Martin Sedalů za g[runt] Matějovi Ondračkovi 2 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Martin Sedalů za g[runt] 1 zl. Ten přijal Jan Prček, náměstek Macka Ondračka.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Martin Sedalů za grunt Janovi Prčkovi, nápadníku ut s[upr]a 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Martin Sedalů za gr[unt] Janovi Prčkovi, nápad[níku] ut sup[ra] 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Martin Sedalů za g[runt] Janovi Prčkovi, nápadníku ut sup[ra] 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Martin Sedalů za g[runt] Janovi Prčkovi nápad[níku] 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Sedalů za g[runt] Janovi Prčkovi nápadníku 1 zl.

Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Sedalů za g[runt] Janovi Prčkovi, nápadníku svrchu psané[mu] 1 zl.
Jan Prček z tohoto podsedku přebral více než mu náleželo
2 zl, kteréž jest zase týž Prček Václavovi Hustýmu do Lhoty navrátil. A tak tu již Jan Prček nic nemá.
f 633a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Martin Sedalů položil za grunt Václavovi Hustýmu do Lhoty 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Martin Sedalů položil za grunt svůj nápadníkům Vácslava Hustého 1 zl. Zůstává při právě.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Martin Sedalů položil nápadníkům Václava Hustého 1 zl. Zůstává při právě.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Martin Sedalů položil nápadníkům Václava Hustého za grunt 1 zl. Zůstává při právě.

Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s úřadem prodali svrchu psaný grunt podsedek Václavovi Zákrskovi za summu 2 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po
15 gr. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za povinnosti JHM a jinší Jan Šmatláň, Adam Páneček S.R.S.N.