Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 S[irotci] n[ebožtíka] Filipa Vlkového

f 145

Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterémuž jest nápadníků šest, zejména Dorota, Kateřina, Václav, Anka, Mikuláš a Zuzanna.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na vinohradě Václava, syna téhož n[ebožtíka] Filipa Vlkového, kterýž je[st] otec jeho za živnosti ještě prodal, 50 zl.
Za víno prodané mimo zaplacení dluhu na hotově přijato 16 zl.
Summa všeho statku učiní 66 zl. To dělíc na 6 dílův, dostane se každému na díl jeho po 11 zl.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Dorota vzala peněz hotových 8 zl a ostatek, totiž 3 zl, pustila jiným nápadníkům. A tak ona tu nic nemá.
Kateřině vydáno hotových peněz 4 zl, zuostává se jí ještě dodati 7 zl.
Václavovi dáno hotových peněz 4 zl a na vinohradě sobě srazil 7 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Ance
Mikulášovi Přijde každému po 11 zl, což činí sumy 33 zl.
Zuzaně
f 145
Summa toho, což se těm sirotkom zdodávati náleží, 40 zl.
Ty peníze náleží na vinohradě Václava bratra těch sirotkuo. Závdanku položiti má o posudku letha 1600 3 zl a potom platiti po 3 zl od letha 1602 podle ourody.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Václava závdanku za vinohrad a peněz ročních 6 zl. Z toho vyzdviženo
k ruce panské z dílu Anniného, že se zmrhala, a na Pána díl její přišel 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava za vinohrad 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového vydáno Anně, která se zmrhala, z milosti 2 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Anně dáno z milosti, neb se zmrhala, 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Vlkova za vinohrad 3 zl. Kateřině dáno na díl její 2 zl, Anně dáno z milosti, že se zmrhala, 1 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Mikuláš sirotek zemřel a dílu svého nebraného po sobě zanechal 9 zl. Ta spravedlnost připadla na Dorotu, Annu a Zuzannu, sestry jeho vlastní, přijde každému po 3 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Pškavého na místě Václava Vlkového za vinoh[rad] 1 zl. Ten přijala Dorota na nápad ut s[upr]a.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého za vinohrad v Šumbercích 3 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl, Anně též 1 zl a na Zuzannu do truhlice dáno 1 zl.
f 146
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého za Šumberk 2 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl a Anně též 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého za vinoh[rad] v Šumberku 2 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl a Anně též 1 zl na díly jejich.
Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jana Pškavého za Šumberk 2 zl. Z toho vzala Dorota 1 zl a Anna též 1 zl.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Pškavého za vinohrad Šumbergk 3 zl. Z toho vzala Dorota 1 zl, Anna 1 zl a na s[irotka] zanecháno 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Pškavýho za vinohrad 3 zl. Vzala z toho Dorota 1 zl, Anna
1 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana Pškavého za vinohrad Šumbercích 3 zl. Z toho vzala Dorota
1 zl, Anna vzala 1 zl a Zuzanně zanechán 1 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Pškavého za vinohrad v Šumbercích přijato 3 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl, Anně též 1 zl a na Zuzannu zanechán 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého ten Jan Pškavý položil za vinoh[rad] v Šumbercích 3 zl. Vydáno Dorotě 1 zl, Anně též
1 zl a na Zuzannu zanech[án] 1 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého tenž Jan Pškavý položil za vinoh[rad] v Šumbercích 3 zl. Vydáno Dorotě 1 zl, Anně též 1 zl a na Zuzannu zanechán 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana Pškavého za vinohrad v Šumbergku 3 zl. Vydáno Dorotě 1 zl, Anně 1 zl a na Zuzannu zanecháno 1 zl.
A tak ten Pškavý ten vinohrad doplatil.

NB. Podli bedlivého vyhledání našlo se, že Dorota přebrala na svůj díl 9 zl a Anna přebrala 3 zl. Z toho náleží Kateřině na díl její 5 zl, Zuzanně 4 zl a Janovi Pškavému, což více nežli povinen byl za vinohrad přeložil 3 zl. Ta Dorota a Anna povini jsou do toho statku zase navrátiti 9 zl.