Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Honzového

f 173a

K tomu statku sou sirotci 2, Jíra, Judit a Judit mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 51 zaplaceného 185 zl 6 gr 6 den.
Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře, na němž zaplaceného jest 52 zl 7 ½ gr. Přijdou jim, když se jiným 17 zl 22 ½ gr vyplní po 5 zl.
Čtvrt roli na Strážnicku za 100 zl.
Roubanice orací v Žadovcích za 70 zl.
Druhá roubanice travnatá pod Veselou za 10 zl.
Kráva 1 za 5 zl.
Ovec 14 po 1 zl za 14 zl.
Kozy 6 za 5 zl.
Sviní 7 za 3 zl.
Včely 10 za 5 zl.
Žita, ječmene, ovsa cožkoliv bylo, to jest všecko mateři zanecháno na chování malých sirotkův.
Též roubanice na Žlebku sežitá, ta jest dána Danielovi, strejci těch sirotků, za dluh jeho v 8 zl.
Summa všeho statku 449 zl 14 gr 2 ½ den.

Z toho se tito dluh[ové] zaplatiti mají:
Jírovi ovčákovi 4 zl zaplaceno.
Gretě, sestře nebožtíkové do Lhoty, 3 zl zaplaceno.
f 173b
Jírovi Kovářovi do Strážnice 80 zl. V té summě má užívati čtvrt roli, kteráž jest jemu zastavena s dovolením pana Fridricha Tisty, ouředníka na Strážnici, pokudž ji nevyplatí. A byla-li by na prodaji, aby nebyla žádné[mu] prodávána mimo téhož Jíry Kováře.
Summa všech dluhův 87 zl.
Zůstává čistého statku 362 zl 14 gr 2 ½ den. To dělíc na
3 díly, přijde na každého po 120 zl 24 gr 5 ½ den.

Judit, mateř těch sirotků, přijímá na díl svůj tyto věci:
Grunt, na němž zaplaceného jest 120 zl.
Čtvrt acht[ele] vinoh[radu] v Beraní hoře, na němž zaplaceného jest 52 zl 7 ½ gr.
Roubanici orací v Žadovcích osetou za 70 zl.
Roubanici travnatou pod Veselou za 10 zl.
Krávu, ovce, kozy, dobytek svinský, včely ve 32 zl.
Summa toho všeho 284 zl 7 ½ gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 120 zl 24 gr 5 ½ den. Zůstává dopláceti sirotkům 163 zl 12 gr 5 den, placením při posudcích po 10 zl, když se jiným přední peníze vyplní. Rukojmě při gruntě zapsáni.

f 174a
Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Jana Vachového položila Judit vdova za statek ut s[upr]a 3 zl. Ty sou vydány Kretě za dluh její.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Judit vdovy za statek 4 zl. Ty přijal Jíra ovčák za dluh svůj.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato prvních peněz za grunt Ondry Vachového 1 zl 1 gr 6 den.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Ondry Vachového za g[runt] 5 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry Vachového za grunt 6 zl.
Letha ut s[upr]a 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato
[od] Ondry Vachového za g[runt] 6 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Vachového za g[runt] 6 zl.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového od Ondry Vachového přijato za grunt 6 zl.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od téhož Ondry za grunt peněz 6 zl. Ty jsou vydány Juditě na díl její, totiž 6 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Ondry Žákového za grunt přijato peněz ročních 6 zl. Ty sou dány Juditě do Sudoměřic.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Ondry Žákového za grunt peněz ročních přijato 6 zl. Ty jsou vydané Juditě do Sudoměřic.
Z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost přijato 15 zl. Ty jsou vydány Juditě a dáno jí rži místo peněz 1 met.
Leta Páně 1619 z důchodů JM Páně opět přijato na vyšlou spra[vedlnost] 10 zl. Vydány jsou Juditě a jest jí dáno rži
10 m[ěřic] po 1 zl. To obilí přijal manžel její.