Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 S[irotci] n[ebožtíka] Vávry Olšanskýho

f 231a

Jest jeden Mariana. Ta j[es]t malá a při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na podsedku Jíry Žaludového
9 zl. Ty se jí pokládati od letha [15]98 po 1 zl.

Letha 1598 přijato od Melichara Hedrycha za g[runt] 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Melichara Hedrycha za g[runt] 1 zl.
Ten jest dán Marianě od učení školního 1 zl a lonských peněz na učení švadlenství dán 1 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Pavla Černého za grunt 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Václava Večeře [ze] Skalice za g[runt] 1 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Václava Večeře za g[runt] 1 zl.
Jakož zuostávalo na dluhu za Jeho [Milost] Pánem vyšlé spravedlnosti 1 zl 15 gr, ta jest posazena z dluhu panského po Marianě sirotku zběhlým, ostatek k ruce panské jíti má po letech. Act[um] za fojta Jíry Tkadlcova letha 1610.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Jana Markova [ze] Zlechova za g[runt] 2 zl. Přijaty jsú k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jana Markova za grunt 1 zl ostatní. Přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým. A tak ten sirotek tu nic nemá.
f 231b
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Markova za grunt 1 zl. Přijat jest k ruce Jeho [Milosti] Páně po s[irotku] zběhlým.