Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunt Jana Perštejnský[ho]

f 474a

Týž Jan Perštejnskej drží podsedek po nebož[tíkovi] Danielovi Štefkovém v summě 51 zl, kterážto summa náleží osobám těmto:
Item Janovi Rojákovému 19 zl. Ty má bráti od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
A sirotku nebož[tíka] Daniele Štefkova s mateří 32 zl. Ty bráti má po vyjití vejš psaných 19 zl též po 4 zl.

Letha [15]94 položil Jan Perštejnský dvojích peněz purgkrechtních za grunth svůj Janovi Rojákovi vejš psanému 6 zl.
Téhož letha [15]94 Jan nadepsaný srazil sobě díl Doroty manželky své 16 zl. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl – 29 zl.
Letha [15]95 položil Jan Perštejnský za grunth peněz purgkrecht[ních] půl summy Janovi Rojákovi 1 zl 15 gr, ostatek položiti o s[va]tým Václavě má letha [15]96.
Letha [15]96 položil Jan Perštejnský za grunth peněz 4 ½ zl.
Leta [15]97 položil pan Jan z Pernštejna Janovi Rojákovi za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil pan Jan z Pernštejna Janovi Rojákovi za grunt svůj 3 zl.
f 474b
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Perštejnský za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno s[irotku] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 2 zl a Janovi Rojákovi ostatních peněz 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Perštejnský na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 3 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Perštejnský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Perštejnský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Perštejnský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 3 zl.

Letha 1604 za fojta ut s[upr]a podle rozdílu statku pozůstalého po n[ebožtíkovi] Janovi Perštejnským Dorotha, vdova po něm zůstalá, podsedek ut s[upr]a ze dvěma krávami a jiným hospodářstvím, z vinohradem v Šumbercích a Pomykalkách koupila za 67 zl, z toho sobě srazila dílu svého 36 zl 5 gr 4 ½ den. A tak zůstává dopláceti summy 36 zl 24 gr 2 ½ den a to těmto: na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 6 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Perštejnského naposledy 30 zl 24 gr 4 ½ den, placením od letha 1605 po 3 zl. Odevzdán za

volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáků, Martin Fráňů, Martin Vlků S.R.S.N.
Pusté místo

Letha 1610 za fojta Martina Lišky fojt a starší prodali týž ut s[upr]a podsedek požár pustý po n[ebožtíkovi] Janovi Perštejnským zůstalý Jakubovi Moštěnskýmu za summu 30 zl bez závdanku, platiti jej má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.M.P. a opravu g[runtu] Jíra Vávrů a Václav Hustý S.R.S.a N.
Ta summa náleží Jírovi a Mikulášovi bratřím Škeřupům a nápadník[ům] n[ebožtíka] Jana Perštejnského a dětem od Pavla Škeřupy splozeným.
f 475a
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jakub Moštěnský za grunt peněz 2 zl. Z toho přijal Mikuláš Škeřupů 1 R a Jíra Škeřupů též přijal 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jakub Moštěnský prodal grunt svůj Václavovi Němčanskému za 31 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 3 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu Vávra Šmůl, Vaněk Tomanů, Martin Rabák SRSN.
Václav svrchu psaný položil za ten grunt peněz ročních
2 zl. Ty přijali Mikuláš a Jíra Škeřupové na díl svůj.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Němčanský položil za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Škeřupovi na díl jeho 20 gr, Mikulášovi bratru jeho 20 gr, Zuzanně a Kunně dcerám Pavlovým dáno 10 gr, na Kateřinu a Dorotu zanecháno 10 gr.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Němčanský položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi Škeřupovi na díl jeho 20 gr, Mikulášovi bratru jeho 20 R, Zuzanně a Kuně dcerám Pavlovým dáno 10 gr, na Kateřinu a Dorotu zanecháno 10 gr.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Němčanský položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi Škeřupovi 20 gr, Mikulášovi bratru jeho 20 gr, Zuzanně a Kuně dcerám Pavlovým 10 gr, na Kateřinu a Dorotu zanecháno 10 gr.

Pusté

Letha 1632 za fojta Martina Zákrska koupil jest požár podsedek bez závdanku od ouřadu Matouš Kolesa za summu 15 zl, platiti má rok po roku komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu a odbejvání povinnosti JM Páně a obecní Martin Rojínek a Jan Zachů SRSAN.

f 475b
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Matouš Kolesa k obci tvarožnolhotský 1 zl.

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten svrchu psaný grunt podsedek prodal zase Václavovi Frantíkovému Matouš Kolesa za tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 15 zlm a co na něm zaplaceného měl Matouš Kolesa, jest jemu daroval. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě Václav Polešovský a Matouš Kolesa
S.R.S.N. Má jej platiti komu náleží po 1 zlm.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Václav Frantíkový[ch] 1 zl, kteréž přijal fojt ut s[upr]a a do důchodů JHM odvésti má.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Václav Frantíků položil peněz do důchodů JHM 1 zl.