Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunt Jana Punčocháře

f 473a

Ten nadepsaný Jan má grunth svuoj nákladem svým vnově vystavený, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Leta [15]97 prodán grunt od Jana Punčocháře Dorotě Mydlářce za summu 22 R.
Závdanku položil při odevzdávce 3 R.
Téhož leta položila ročních peněz 2 R.
Ty přijal Jan Punčochář.
A ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Mazač a Matúš Chmelař. Odevzdán za volný a svobodný.

Leta 1598 položila Doropta Mydlářka za podsedek svůj Janovi Punčochářovi 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán grunt, zůstalý po po n[ebožce] Dorotě Mydlářce, Janovi Němčickýmu za summu 22 R. Závdanku dal 1 R, z toho zaplatilo se 19 ½ gr a siroth[kům] na chléb dáno 2 gr, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti Jeho M[ilosti] Páně Jíra Curák, Jan Vracovský S.R.S.N.
Leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Němčický za grunt svůj Janovi Punčochářovi 2 R.
f 473b
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší předměstčí prodali podsedek, zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Němčickém, Matějovi Šaškovi za summu 22 R. Závdanku dal 2 R, ty přijal Jan Punčochář, neb se jemu z toho podsedku platí, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Bolecký, Lukáš Pastýř S.R.S.A N.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Matěj Šašek za grunt Janovi Punčochářovi 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Matěj Šašek za grunt Janovi Punčochářovi 2 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj Šašek za g[runt] Janovi Punčochářovi 2 R.

[Pustý]

Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře prodal požár Macek Šašek Vojtkovi Apoštolkovi za hotové 2 R. A jestliže by se kdo s toho požáru na jaké placení natahoval, tehdy Macek Šašek bude povinen odpovídati za to. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Šašek a Vašek Rybnikář SRSAN.

Pustý