Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Martinových

f 177a

K tomu statku jsou sirotci 3, Kateřina, Zuzanna, Dorota a Anna mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek zaplacený se vším nářadím a hospodářstvím, což na něm jest, za 180 zl.
Achtel vinohradu v Telecí hoře zaplacený za 200 zl.
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 100 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený za 40 zl.
Vína 2 b[ečky] po 30 zl za 60 zl.
Krávy 2 a jalovice 1 za 13 zl.
Svinského dobytka 4 za 2 zl.
Ovec starých 14 a mladých 10 za 9 zl 10 gr.
Summa všeho statku 604 zl 10 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Do desátku 2 zl 10 gr.
Mathyášovi Ostřešovskýmu za rýž a za víno 2 zl 6 gr
4 ½ den.
Na kostel strážnický 10 zl.
Na zbor radějovský 5 zl.
Židovce za barchan 2 zl 3 gr.
Summa dluhův 21 zl 19 gr 4 ½ den.
f 177b
Zůstává čistého statku mimo dluhy 582 zl 20 gr 2 ½ den. To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 145 zl 20 ½ gr.

Anna, mateř těch sirotků, podsedek se vším hospodářstvím koupila za 180 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Husí hoře za 40 zl.
Krávy 2, jalovici 1, dobytka svinského 4, ovcí starých 14 a mladých 10, to všecko v summě 24 zl 10 gr.
Též přijala 1 b[ečku] vína ve 30 zl.
Summa toho, což ona na díl svůj přijímá, 274 zl 10 gr.
Z toho srazila dílu svého 145 zl 20 ½ gr. A tak mimo poražený svůj díl zůstává dopláceti sirotkům 128 zl 19 ½ gr, placením od letha 1604 po 8 zl.

Kateřině a Zuzanně podli poručenství n[ebožtíka] otce jejich zanechaného achtel vinoh[radu] v Telecí hoře ve 200 zl. Zůstává se oběma k doplnění dílu jejich dodati 91 zl 11 gr.

Dorotě na díl její zanechává se půl achtele vinohradu v Beraní hoře ve 100 zl. Zůstává se jí dodati k vyplnění dílu jejího 45 zl 20 ½ gr.

Ten vinohrad Kateřinin a Zuzannin s dovolením pana ouředníka puštěn k užívání Janovi Krejčířový[mu] do šesti leth bez užitku a po 6 letech bude povinen dávati za užitek podle uznání ouřadu.
f 178a
Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato za 1 b[ečku] vína prodaného 30 zl. Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných 21 zl 19 gr 4 ½ den a do truhlice vloženo hotových 8 zl 9 gr
2 ½ den.
Od Tomáše Janošového přijato za g[runt] 8 zl.
Z dílu Kateřininého a Zuzaniného dáno pís[aři] a ouřadu od statku 5 zl 10 gr.
Z dílu Dorotiného dáno pís[aři] [a] ouřadu 2 zl 20 gr.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka z dovolením pana Jana Urbana Domanínského, ouředníka na Strážnici, prodáno půl achtele vinohradu, který Dorotě na díl zanechán byl, v Beraní hoře Janovi Sovkovýmu za sumu 40 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích podle ourody po 2 zl. Rukojmě Jan Pánků, Jan Nožička S.R.S.N.

Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Tomáše Reskového za g[runt] 4 zl.
Od Jana Sovkového za vinohrad 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Tomáše Reskového za grunt 4 zl.
Od Jana Sovkového za vinoh[rad] přijato 2 zl.
Kateřině dáno na díl její na šaty 4 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Tomáše Reskového za grunt 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Zuzanna zemřela a dílu po sobě zanechala 143 zl ½ gr. Ta spravedlnost připadla na Kateřinu, sestru její vlastní.
Dorota ta zemřela a dílu svého po sobě zanechala 143 zl
½ gr. To připadlo na Kateřinu sestru její.
Martin Kašparů ze Lhoty na díl Kateřiny manželky své přijal achtel vinohradu v Telecinku, kterého Jan Krejčířů užíval, ve 200 zl.
f 178b
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Tomáše Rezkového za grunt 8 zl. Ty přijal Martin Kašparů na díl Kateřinin.
Od Jana Sovky přijato za vinohrad 3 zl. Ty přijal Martin Kašparů na díl Kateřinin.
NB. Jakož ten Jan Sovků vinohrad v Beraní hoře za 40 zl byl koupil a při statku ve 100 zl položen byl, na kterýmžto vinohradě škodováno 60 zl. Tej pak škodě Martin Kašparů místo dávati nechtěl, i učinili z sebou smlouvu takovou, že Jan Sovka Martinovi Kašparovi 1 b[ečku] vína dal. A tak se na díl Kateřiny manželky jeho škoduje 60 zl.

Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Blažek Krčmů za grunt 5 zl.
Od Jana Sovky za Beraní horu přijato 2 zl.
Jsou vydány Martinovi Kašparovýmu 7 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Blažka Krčmova za grunt 6 zl. Přijal je Martin Kašparů na díl manželky své Kateřiny.
Od Jana Sovky přijato za vinohrad 2 zl. Ty přijal Martin Kašparů na díl manželky své.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Blažka Krčmova za g[runt] 6 zl. Přijal je Martin Kašparů na díl ut s[upr]a.
Od Jana Sovky za vinohrad přijato 2 zl. Ty přijal Martin Kašparův.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 8 zl. Ty sou dány obilím Martinovi Kašparovýmu na díl manželky jeho.
Téhož letha přijato od Blažka Krčmy za grunt peněz ročních
6 zl. Ty sou vydány Martinovi Kašparovému.
Od Jana Sovky za vinohrad přijato a Martinovi vydáno 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Blažek Krčma za grunt položil 6 zl.
Od Jana Sovky za vinohrad v Beraní hoře 2 zl.
Těch 8 zl jest vydáno Martinovi Kašparové[mu] na díl manželky jeho.
f 179a
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Sovky přijato za vinohrad v hoře Beraní 2 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového od Blažka Krčmy přijato za g[runt] dvojích peněz 12 zl. Těch 12 zl jest vydáno Martinovi Kašparovému na díl manželky jeho.
Od Jana Sovky přijato za vinohrad v hoře Beraní 2 zl. Ty sou také vydané Martinovi Kašparovému.
Letha 1625 za fojta Martina Kašparového od Jíry, syna n[ebožtíka] Jana Sovky, přijato jest za vinohrad v hoře Beraní peněz 4 zl. Ty sou vydané Martinovi Kašparovému na díl manželky jeho.