Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Jakuba Šoustala

f 41a

Tenž Jakub Šoustal má grunth svůj ze čtvrtí roli ode dvaceti leth zaplacenej.

Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového Jakub vejš psaný prodal grunt ze čtvrtí roli Martinovi Krhlovému za summu 36 zl, závdanku jemu dal 4 zl. A jakož ještě měl ten Jakub Šoustal mimo vzetí závdanku na tom gruntě 32 zl, takové peníze od něho Martin Krhlů za hotových peněz 6 zl skoupil a tak má grunt zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan Mikolášů, Martin Outerků, Klimeš Hodrlů S.R.S.N.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár pozůstalý po n[ebožtíkovi] Martinovi Krhlovým ze čtvrtí roli Martinovi Kejdovi za summu 13 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Tomků a Mikuláš Pyskatý S.R.S.N.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Kejda položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Krhly 1 zl.

Pusté

Letha 1630 za fojta Václava Rožka prodán jest ten g[runt] Mikulášovi Tomkovému bez závdanku za summu 36 zl, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Stehlík a Martin Zákrsek S.R.S.a N.
Letha Páně 1634 za fojta Pavla Momáňového Mikuláš Tomků na ten g[runt] svůj položil k obci Tvarožný Lhoty 1 zl.
f 41b
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Tomků položil k obci tvarožnolhotské za grunt 1 zl.
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Mikuláš Tomků položil k obci tvarožnolhotské 1 zl.
Letha Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového Mikuláš Tomků položil za g[runt] k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1638 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Tomků položil za grunt k obci Tvarožné Lhoty a ten jest přijali 1 zl.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Tomků položil ročních peněz k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Mikuláš Tomků položil za grunt ročních peněz k obci tvarožnolhotské, kteréž přijali 1 zl.

Letha 1645 [za] Adama Smůla fojta Mikuláš Tomků, souce v svém věku velmi zešlý, prodal jest ten grunt ut s[upr]a Martinovi Lipovi za summu 36 zl a co na něm vyplatil, totiž 7 zl, ty jest jemu pustil, placením po 2 zl. Odevz[dán]. Rukojmě Michal Vítkův a Martin Chropovský SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jana Pechového Martin Lipa položil za grunt ročních peněz k obci tvarožnolhotské, které přijali 2 zl.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Martin Lipa položil peněz ročních 1 zl. Takový přijala obec tvarožnolhotská.