Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotci nebožt[íka] Jana Hudečka

f 15a

Jest jeden, Jíra, ten jest hluchý a při Janovi Hynkovým zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti z vinohradu Jíry Šustalového vyšlejch peněz, kteréž při právě zůstávají, 19 zl. Více témuž sirotku náleží na grunthě Vaška Ondry Pračkového 16 zl 5 gr 2 den. A na to jest vyšlejch 3 R a ostatek se jemu od letha [15]94 dopláceti má při Vánocích po 3 zl – 13 zl 5 gr 2 den.
A tak jemu při právě hotovejch býti má 11 zl 14 ½ gr. Mimo to, což se jemu Jírovi podle bedlivého sečtení na díl jeho spravedlnosti, totiž 10 zl 15 ½ gr vydáno od starších jest.

Letha [15]93 a [15]94 přijato od Vaška Pračkovýho dvojích peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Jírovi napřed psanému 3 zl, více jemu dáno 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Vaška Pračkového za grunth půl peněz 1 ½ zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Vaška Pračkového za grunth 3 zl. Sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha [15]97 přijato od Vaška Pračkového za grunth 3 zl. Sou dány Jírovi na díl jeho.
f 15b
Letha 1598 dáno Jírovi z vyšlé spravedlnosti na díl jeho 2 zl.
Odvedeno tomuto s[irotku] v statku n[ebožtíka] Ondry Sedlákového po Václavovi sirotku zběhlým summy 9 zl. Ty jak jíti mají, zápisem při tom statku se spravíš.