Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotci nebožtíka Tomana Kopřivy

f 18

Jest jich trý, Jan, Jíra, Barbora. Jíra ten jest na zámku v Strážnici v pekárni, Barbora při mateři zůstává, Jan ten svej vůle užívá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě v hoře Veselej, kterýž Dorota mateř těch sirotků koupila, 32 zl. Ty od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 4 zl.
Více jim náleží na druhém vinohradě v tejž hoře, kterejž Pavel Kopřiva drží, 35 zl. Ty od letha [15]94 se pokládati mají po 4 zl.
A při právě hotových býti má 53 zl.
Summa všeho 120 zl, dělíce na tři díly přijde na každý díl po 40 zl.
A mimo to ještě těm sirot[kům] náleží na vinohradě Mikuláše Kubíčkového z Vrbky 5 zl. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. Zapl[aceno].
f 18
Letha [15]94 přijato od Martina Ondračkovýho za vinohrad v hoře Veselý na místě Pavla Kopřivy, neb ten vinohrad ukoupil, 4 zl.
Téhož letha přijato od Bartoše Remše na místě Doroty napřed psané za vinoh[rad] 4 zl.
Jakož jest Janovi napřed psanému spravedlnosti náleželo
40 zl, i poněvadž sirotek zběhlý jest, táž spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Na to jest od Jeho Mi[l]osti vyzdviženo 17 zl 20 gr a ostatek 22 zl 10 gr odvedeny sirotkům nebož[tíka] Jakuba Kazihracha. A tak tenž Jan více žádné spravedlnosti míti nebude.
Od zápisu do těchto register Václavovi Lethovskému dáno
1 zl 4 gr 2 den.
Majerovi Židovi dáno za dluh nebož[tíka] otce těch sirot[ků] podle kšaftu 1 zl 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Kubíčkového z Vrbky za vinohrad 2 zl.

Letha [15]96 přijato od Martina Ondračkového z vinohradu 4 zl.
Téhož letha přijato od Bartoše Remše z vinohradu 2 zl.
Od Mikoláše Kubíčkové[ho] ostatní za vinohrad přijato 3 zl.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho peněz 4 zl.

Leta [15]97 přijato za vinohrad od Bartoše Remše 4 zl.
Též přijato od Martina Ondračkového 4 zl.
Jírovi dáno na díl jeho 4 zl.
Letha 1598 přijato za podsedek od Ondry Bebového 2 zl.
Z vinohradu Martina Ondračkového přijato 4 zl.
Od Bartoše Remše za vinohrad přijato 4 zl.
Jírovi dáno na díl jeho na šaty 4 zl.

f 19
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového za vinohrad 4 zl.
Též od Ondry Beby za podsedek 2 zl.
Též přijato od Bartoše Remše za vinohrad 4 zl.
Jírovi dáno na díl jeho 6 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Bartoně Remšového za vinohrad 4 zl. Ty jsou vydány Babuši na díl její k svadbě.
Z statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového za vinohrad 4 zl. Ty jsou vydány Jírovi na díl jeho na vinohrad.
Do statku Jakuba Kazihracha po Janovi zběhlém podli odvodu dáno 7 zl.
Babuši dáno na díl její 15 zl 10 gr 5 den.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Bartoně Remšového za vinohrad 2 zl.
Babuši vydány na díl její ty 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového přijato na doplacování vinohradu 2 zl. Ty sou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 2 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového za v[inohrad] 2 zl. Ty sou vydány Babuši na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového za vinohrad 4 zl. Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 zl a Babuši 1 zl.
Od Jana Remšova na místě Bartoše otce svého za vinohrad přijato 4 zl. Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 zl a Babuši
2 zl.
Letha 1605 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Martina Ondračkového 2 zl. Ty přijal Jíra na svůj díl.
Od Martina Remšova na místě Jana Remšova bratra jeho přijato za vinohrad ostatní 4 zl. A tak ten vinohrad v Veselé hoře těmto sirotkům jest doplacen.
Babuši dáno na díl její hotových 4 zl.
Letha 1607 za fojta Martina Remšova přijato z statku neb[ožtíka] Martina Ondračkového na doplacení vinoh[radu] ostatní 1 zl. Ten 1 zl jest dán do statku neb[ožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu po sirotku zběhlým.
f 19
Leta 1620 přijato z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost 2 zl. Ty sou dány Janovi Prčkovi po Babuši a dáno mu rži
2 m[ěřice].