Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotci nebožtíka Tomka Vojtka

f 18a

Jest jich trý, Jan, Pavel, Dorota a Anna mateř jejich čtvrtá.
Jan ten j[es]t ženatý, Pavel a Dorota při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých velikých v listu 147, a to takto:
Na gruntě Jana Hanáka, otčíma jejich, na kderémž Anna Tomkova mateř jejich jest, 100 zl.
A na vinohradě v Beraní hoře 130 zl.

Na tu summu položeno jest s podsedku na ty sirotky dvojích peněz po 4 zl – 8 zl.
Anna, mateř těch sirot[ků], na podsedku svém sobě sráží 57 zl 15 gr.
Jan z těch sirot[ků] ten vinohrad ujal a na něm sobě 57 zl 15 gr dílu svého srazil. A tak mimo to Pavlovi a Dorotě, bratru a sestře své, dopláceti má 72 zl 15 gr.
Na to zadrželých peněz 7 zl 15 gr položiti má a ostatek od letha [15]94 po 4 zl pokládati.
A Anna, mateř těch sirot[ků], mimo díl svuoj sražený a těch 8 zl položených ještě Pavlovi a Dorotě od letha [15]94 dopláceti má 34 zl 15 gr při Vánocích po 3 zl.
A tak ti dva sirot[ci] Pavel a Dorota i s těmi od Jana 7 zl 15 gr zadržalými a též těmi 8 R od nebožtíka Hanáka, otčíma jejich, položenými mají míti hotových při právě do letha [15]93 15 zl 15 gr.
f 18b
Letha [15]94 přijato od Jana, bratra napřed psanejch sirotkuov, za vinohrad zadrželejch peněz 7 ½ zl.
Téhož letha [15]94 přijato od Jana za vinohrad 4 zl.
Letha [15]94 přijato od Tomky Vojtkové za grunth 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana za vinohrad 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Anny Tomkové za grunth 3 zl.
Téhož letha přijato od Jana Tomkovýho za vinohrad 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Martina Klúčka za grunth 3 zl.

Téhož letha [15]97 přijato od Jana Tomkového za vinohrad 4 zl.
Dáno Pavlovi na díl jeho 6 zl.
Letha 1598 přijato od Martina Kloučka 3 zl.
Od Jana Tomkového za vinohrad 4 zl.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho na hospodářství 6 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Martina Kloučka za vinohrad a grunt 5 zl.
Též přijato od Jana Tomkového za Lhoty za vinohrad 4 zl.
Dorota sirotek ut s[upr]a pustila Janovi Tomkový[mu] na vinohradě, kteréž jí platí, summy 30 zl za tou příčinou, aby Jan do dílu mateřiného, kteráž zemřela, nic neměl, nežli samej Dorotě náležeti má, cožhokoliv málo nebo mnoho bude. A tak Jan Tomků ještě mimo těch 30 zl za ten vinohrad doplatiti zůstává 19 zl placením po 4 zl.

Dorotě dáno na díl její z hotových peněz 8 zl.
Pavlovi též dáno na díl jeho 8 zl.
f 19a
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jíry Petrášového za grunt 5 zl.
Dorota sirotek ut s[upr]a pustila Pavlovi bratru svému dvě roubanice za tou příčinou, aby on do dílu mateřiného, kteráž zemřela, nic neměl, nežli summy Dorotě to náležeti bude. Act[um] v přítomnosti obou stran.
Od Jana Tomkového přijato za vinohrad 4 zl. Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
Dorotě dáno z hotových peněz na díl její 15 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry Petrášového za grunt 4 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její
2 zl.
Pavlovi vydáno na díl jeho 8 zl 15 gr.
Od Jana Tomkového za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry Petrášového za grunt 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Petrášového za grunt 5 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj.
Od Jana Tomkového za vinohrad přijato 4 zl.
Jakož Pavlovi náleželo dovzíti dílu jeho otcovského sumy všeckej 20 zl, takové peníze prodal Václavovi Martina Vaňkového za hotových 5 ½ zl. A tak již ty peníze Václav švagr jeho sobě bráti bude ut s[upr]a.
Václavovi Martina Vaňkového dáno na těch 20 zl skoupených 4 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Petrášového za grunt 5 zl. Ty přijal Václav Martina Vaňkového.
Od Jana Tomkového za vinohrad přijato 4 zl. Ty přijal Václav Martina Vaňkového.
Letha 1606 za fojta Jana Sovky položil Jan Tomků za vinohrad v Beraní hoře 3 zl. Ty přijal Matěj Bešťák, náměstek n[ebožtíka] Václava Martina Vaňkového.
f 19b
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položila Dorota, manželka Jana Tomkového, za vinohrad v Beraní hoře ostatních peněz
2 zl.
A tak ten vinohrad zouplna docela doplacen.
Ty dva zlatý přijal Matěj Bešťák na díl Doroty manželky své.