Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunt Jakuba Hotaře

f 475a

Ten nadepsaný Jakub má grunth svuoj nákladem svým vnově vystavený, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Leta 1597 v pátek po neděli družebné Jakub Hotař prodal podsedek nahoře psaný na Potměchvatích Mikolášovi Vracovskýmu za s[umm]u 20 R.
Závdanku položil Mikoláš Vracovský 2 R a ostatek platiti má počnouc od leta [15]98 po 2 R.
Ten závdanek přijal Jakub Hotař.
Rukojmě za platcení a opravu g runtu i povinnosti panské Jíra Šiput, Jan Vracovský S.R.S.A.N.

Leta [15]97 položil Mikoláš Vracovský za grunt svůj Jakubovi Hotařovi 2 R.
Ty jest Abraham Holomek přijal.
Co se pak ostatních peněz dotýče 16 R, ty j[es]t Jakub Hotař témuž Židu Holomkovi k vyzdvižení za dluh jemu povinný odvedl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Vracovský za grunt svůj Abrahamovi Holomkovi Židu 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Mikuláš Vracovský za grunt svůj Abrahamovi Holomkovi Židu 2 R.

A ten podsedek svrchu psaný podle poručenství n[ebožtíka] Mikuláše Vracovského a rozdílu statku jeho Kateřina žena jeho ujala a na něm sobě dílu svého srazila 2 R.
Má jej sobě doplatiti.
f 475b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila Kateřina s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Vracovského 1 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a starší předměstští prodali podsedek ut s[upr]a, kterýž pustý zůstával, Václavovi Hluchému Pišťáku za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Šašek a Tomáš Bolecký S.R.S:A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a poožil Václav Pišťák za g[runt], kteréž vzal David Holomků 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby pložil Václav Pišťák za g[runt], kteréž vzal David Holomků 1 R.

Pusté