Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoně Žáčka

f 235a

Jest jeden Martin a Anka mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě mateře jejich
80 zl.
Na louce zálesní 20 zl.
Na zahradě za Lopoušovské 25 zl.
Na zahradě za Horáčkem 49 zl.
Na vinohradě v Dobrej hoře 80 zl.
Summa všeho statku 245 zl.
Z toho se tyto dluhy zaplatiti mají, jakž níže poznamenané jsou:
Za grunt doplátceti se má po 5 zl od leta [15]97 24 zl.
Holomkovi Židu 2 ½ zl dáno.
Jiříkovi Košíkovému 7 ½ zl.
Janovi Muškatelovi do Radějova za zahrady 24 zl.
Václavovi Písaři do Šardic za obilí 6 zl.
Václavovi Halíkovému půjčených peněz 5 zl dáno.
Summa všeho dluhu 69 zl.
Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden každý díl po 88 zl.

Ten všecek statek Anka, mateř toho sirotka, ukoupila a závdanku naň položila 7 zl, též ročních peněz položila mimo závdanek 5 zl. A ostatek gruntu platiti má od leta [15]98 po 5 zl a z zahrad též od toho leta po 3 zl.
f 235b
Ten závdanek dán do Radějova Muškatelovi, totiž 7 zl.
A Kateřině n[ebožtíka] Martina Košíka z gruntu 4 zl.
A Pinkusce Židovce posledních peněz 1 zl.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Anny Žáčkové za zahrady 3 zl. Ty sou vydány Muškatelovi za zahrady.
Též od ní přijato lonské 3 zl.

Jakož tomu Muškatelovi ještě náleželo dovzíti 11 zl, ty jest daroval na kostel kněždubský z lásky.
Více našlo se dluhu po rozdílu tohoto statku na s[irotcích] n[ebožtíka] Martina Košíka za svršky a dobytek, což na samého sirot[k]a přišlo, a ty peníze Kateřina, dcera n[ebožtíka] Košíka, na díl svůj přijala 3 zl 20 gr. Má se z dílu sirotčího porážeti.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z gruntu Jana Slížkova dluhu za neboštíka Jana Myslivce 2 zl.

Martinovi sirotku vejš psanému přibylo nápadu po n[ebožce] Anně Žáčkovej mateři jeho 35 zl 24 gr, ty jemu jíti mají z gruntu Jíry Košíkového od letha 1601 po 5 zl a od letha 1602 po 8 zl taky za zahrady.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Košíka za grunt 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Martinovi na šaty a od školy.

Jakož náleželo sirotku svrchu psanému dovzíti dílu jeho na gruntě 81 Jíry Košíka i nápadu po Anně mateři jeho sumy všecké 62 zl 21 gr, ta spravedlnost po tom sirotku připadla na Jíru Košíka a Kateřinu sestru jeho jakožto z jednoho života pošlý, poněvadž se přátel krevních po meči nenašlo. A tak oni tu spravedlnost na tom gruntě ut s[upr]a mají.