Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Statek n[ebožtíka] Jíry Škrabala

f 181a

Jest jeden sirotek od Mikuláše splozený, Jíra.

Vinohrad v Beraní hoře zaplacený za 100 zl.
Na podsedku Jana Sovky zaplaceného 106 zl.
Peněz hotových u Tomáše Krause 7 zl 13 gr 4 den.
Summa všeho statku 213 zl 13 gr 4 den.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Zyglovi za víno 3 zl 2 gr 2 den.
Za pivo dluhu 3 gr 3 den.
Ženě Krkavcovej 3 zl 13 gr 5 den.
Summa dluhův 6 zl 19 gr 3 den.

Více podli poručenství n[ebožtíka] má se z toho statku zaplatiti:
Na zbor radějovský 2 zl.
Na kostel strážnický 2 zl.
Václavovi Zeťovi do Petrova 50 zl.
Též dceři jeho 3 zl.
Zyglové dceři 3 zl.
Dítkám Zyglovým 46 zl 24 gr 1 den.
Jírovi Mikuláše Škrabalového synu, vnuku svému, poručil vinohrad v Beraní hoře za 100 zl.
Ten vinohrad puštěn k užívání Bartoňovi Kokrdovi, aby jej sirotku dochoval, a má z něho dávati pátý vědro vína nebo peníze za ně od letha 1605.
Summa podli poručenství 206 zl 24 gr 1 den.
f 181b
Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato peněz hotových od Thomáše Krause, což mimo zaplacení jemu dluhu a za víno prodané zůstalo, 7 zl 13 gr 5 den.
Z toho dáno na zbor radějovský 2 zl, na kostel strážnický 2 zl, ženě Krkavcové 3 zl 13 gr 5 den.
Od Jíry Sovky přijato za grunt 6 zl. Z toho dáno dceři Václava Zeťového 3 zl, též dceři Zyglové dáno 3 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Sovky za grunt 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Sovky za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Zyglové na dluh její za víno.
Jakož Bartoňovi Kokrdovi puštěn byl vinohrad v Beraní hoře na pátý vědro k užívání, i poněvadž toho sirotka do školy dal a na něj nakládal a u sebe na stravě z maličkosti choval, ty užitky od pana ouředníka se Bartoňovi Kokrdovi pasírují, prohlídajíc na jeho dobrodiní sirotku učiněné. Act[um] ut s[upr]a.

Jírovi, sirotku napřed psanému, puštěn vinohrad, aby jej sobě sám dělal, kterýž jest v Beraní hoře jemu od dědka jeho poručen.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakž se mělo z tohoto statku zaplatiti Václavovi Zeťovi do Petrova 50 zl, ten Václav zemřel i dítky jeho a ta spravedlnost připadla na Jíru vejš psaného, kteráž jemu náleží na gruntě Jana Sovky.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Sovky za grunt 2 zl. Z toho dodáno ostatek dluhu Zyglovi i za pivo 1 zl 5 gr 5 den.
f 182a
Těch napřed psaných dítkám Zyglovým poručených 46 zl 24 gr
1 den náleží Janovi Pavlíkové[mu] a Dorotě sestře jeho, dítkám Zyglovým, přijde každému po 23 zl 12 gr ½ den.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry Sovky za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi sirotku nápadu po Václavovi Zeťovi z Petrova 1 zl, Janovi Pavlíko[vému] 1 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry Sovky za grunt 3 zl. Z toho dáno Jírovi ut s[upr]a 1 zl, Dorotě 1 zl a Janovi Pavlíkovýmu 1 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Sovky za grunt 3 zl. Z toho dáno Janovi Pavlíkovýmu 1 zl.
Jakož náleželo ještě dovzíti Janovi Pavlíkovému bráti s těch 23 zl 12 gr ½ den ještě sumy 20 zl 12 gr ½ den, z toho prodal Janovi Siovkovi 15 zl za hotových 3 zl 22 ½ gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Sovky za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Jírovi ut s[upr]a 1 zl, více dáno je[mu] 2 zl.
Více prodal Jan Zygluo Janovi Sovkovýmu ostatek spravedlnosti, totiž 5 zl 12 gr ½ den.
Dorotě na díl její dáno hotový 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Jírovi Mikuláše Škrabalového po Václavovi Zeťovi z Petrova nápadu sumy 47 zl, ty jest prodal Jírovi Sovkovi a dal jemu za ty peníze jednu krávu. A tak Jíra tu nic nemá.
Od Jana Sovky přijato za grunt 1 zl.