Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunt Martina Šmatláňového

f 661a

Letha 1592 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních Martin Šmatláňů koupil jest podsedek od Martina Černejch za 45 zl, závdanku položil témuž Martinovi 2 zl. Rukojmě za placení gruntu Matouš Slovák, Jan Hambálek, Vaněk Sedal, Jana Vřava.
Ta summa náleží osobám těmto:
Obci kněždubské peněz koupenejch 37 zl 15 gr, ty jíti mají od letha [15]93 při Vánocích po 3 zl.
Též náleží Martinovi Černejch po vybrání peněz obecních
5 zl 15 gr, ty jemu naposledy vyjíti mají.
Letha [15]93 zadržel při Vánocích 3 zl.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních obci kněždubské 3 zl.
Letha [15]95 položil Martin Šmatláňů za grunth peněz purgkrecht[ních] obci kněždub[ské] 3 zl.
Letha [15]96 položil Martin Šmatláňů za grunth peněz obci 3 zl.
Leta [15]97 položil Martin Šmatláňů obci kněždubské za grunt svůj 3 zl.
f 661b
Leta [15]98 položil Martin Šmatláňů za grunt svů[j] obci kněždubské 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Šmatláňů za g[runt] obci kněždub[ské] 3 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového prodán podsedek
z osetím, z vinohradem v Veselé hoře, z dobytkem a jiným nářadím domovým Mandě, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Martinovi Šmatláňovi za summu 158 zl. Místo závdanku porazila sobě dílu svého 42 zl 12 ½ gr, zůstává dopláceti od letha 1600 115 zl 17 gr, placením po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Puků, Václav Bánovský, Lukáš Polešáků, Martin Rousek, Adam Biskupský, Martin Sedalů S.R.S.A N.
Letha 1600 za fojta ut s[upr]a položila Manda za podsedek svůj.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Trojanců za grunt obci kněždubské 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Trojanců za grunt obci kněždubské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Mikuláš Trojanců za g[runt] obci kněždubské 3 zl. A zkoupil od Martina Černých, což jemu na tomto gruntě náleželo 5 zl 15 gr za hotových 1 zl 3 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Trojanců za g[runt] obci kněždubské 3 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Mikuláš Trojanců za grunt obci kněždubské 1 zl.
Pustili mu ouřad kněždubský na placení po 2 zl.

f 662a
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Mikuláš Trojáčků(!) za grunt obci kněždubské 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Trojáčků za gr[unt] obci kněždubské 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Mikuláš Trojanců
2 zl. Z těch přijala obec kněždubská ostatních 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně zanecháno 15 gr.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Trojanců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Trojanců na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Trojanců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně Mikuláš Trojanců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Mikuláš Trojanců skoupil na tomto guntě od Jana Svobody, manžela Anniného, což jí koli náleželo, totiž 39 zl 10 gr 4 ½ den 1 v za hotové 8 zl 20 gr.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Mikuláš Trojanců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně
2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Mikuláš Trojanců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně 2 zl.

Letha Páně 1623 za fojta Jíry Tomkového Mikuláš Trojanec prodal grunt tento Mikulášovi Sirotovi za sumu 10 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Ukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Macek Durna a Václav Jelec S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1627 za fojta Martina Lelíčka jakož jest Jirka Polák od Mikuláše Trojance vejš psaného tento podsedek ukoupený měl, ten jest zase s jistou vůlí JM Páně prodal Janovi Hákovi za summu 15 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 5 zl a ostatek dopláceti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení Jan Šmatláň a Jan Sedalík slíbili rukou společní a nerozdílnou. Co se pak platův a všelijakých povinností jiných dotýče, ty jsou jemu všecky zouplna od JM Pána pasírované a odpuštěné, jakž to vše v sobě ten list, kterýž sobě od JM Pána na to daný má, šíře a zřetedlně obsahuje a zavírá.
Letha 1629 za fojta Václava Nejedlýho Jíra Martina Šmatláně majíc na tom gr[untě] peněz ročních 5 zl, ty jest Janovi Hákovi prodal za hotových 2 zl. A tak na tom gruntě již nic víceji nemá. Actum ut s[upr]a.

f 662b
Letha Páně 1629 za Václava Nejedlého fojta toho času Jan Hák prodal ten grunth ut s[upr]a Martinovi Lelíčkovi za summu 22 zl. Závdanku dal jemu 4 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Ondračků a Jíra Macháčků S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jana Ondračkového Martin Lelíček položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šmatláně
1 zl. Zůstávají za ouřadem kněž[dubským].
Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Martin Lelíčků položil za grunth Janovi Hákovi peněz ročních 1 zl.
Letha 1634 za fojta Martina Lalíčka(!) Martin Lalíček položil za grunt Janovi Hákovi peněz ročních 1 zl.
Letha 1635 za fojta Jana Synkového jakož jměl na tom gruntě Jan Hák ještě dobírati 15 zl, ty jest obci kněždubské za 2 zl 15 gr prodal. A ten Jan Hák na tom gruntě nic více nemá.
Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového Martin Lalíček za skoupené peníze položil obci kněždubské 1 zl.
Letha 1637 za fojta Jana Lišky za skoupené peníze položil Martin Lalíček k obci kněždubské 2 zl.
Letha 1638 za fojta Jana Synkového Martin Lalíček položil k obci kněždubské a jsou přijaty za fojta Martina Nejedlíčka
2 zl.
f 663a
Letha 1640 za fojta Jana Liška a starších jeho jest ten grunt zaprodán Mikulášovi Dohnalovi, jakž ho předek Martin Lelíček ukoupeného jměl, totiž v summě za 22 zl bez závdanku, placení po 2 zl každoročně. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení gruntu a opravu a povinnosti panské i obecní Jan Ondráček a Martin Zachej SRSAN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Dohnalů za gr[unt] svůj ročních peněz 2 zl. Ty přijala obec kněždubská.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Mikuláš Dohnalů položil a přijala obec kněždubská 2 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Mikuláš Dohnal položil za grunt svůj obci kněždubské 2 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Mikuláš Dohnal položil za grunt svůj k obci kněždubskej 2 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Mikulášovi Královi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Matúš Pala a Jíra Bíla SRSN.