Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunt Vávry Krkavcový[ho]

f 492a

Letha [15]94 v pátek před nedělí masopustní ten Vávra koupil jest podsedek od Vaška Krejčířova za 30 zl. Závdanku témuž Vaškovi položil 3 zl 15 gr a ostatek 26 zl 15 gr náleží osobám těmto:
Item obci lhotské 11 zl 15 gr. Ty se jim mají pokládati od letha [15]94.
Item Holomkovi Židu do Strážnice 14 zl.
Item Vaškovi Krejčířovému 1 zl.
Rukojmě za placení toho grunthu tito: Vaněk Řepa, Jan Holuše, Vašek Křížů a Martin Zajíček S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Vávra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl. Ty obec lhotská přijala.
Letha [15]95 položil Vávra Krkavců za grunth peněz purgkrechtních obci lhotské 2 zl.

Letha [15]96 ten grunth prodán Mackovi Tuhému od Vávry Krkavce ze čtvrtí roli a lukami za sumu 40 zl. Zavdati má při Vánocích letha [15]96 2 zl a platiti jej má od letha [15]97 po 2 zl. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu Martin Ondroušů, Pavel Tesař S.R.S.N.
f 492b
Letha [15]96 položil Macek Tuhý za grunth závdanku obci lhotské 2 zl.

Leta [15]97 Macek Tuhý umřel, podsedek po něm zůstalý jest prodán Jírovi Myslivcovi ze čtvrtí roli za summu 40 zl. Závdanku dal 1 ½ zl a mimo ten závdanek položil ročních peněz 2 zl. Ten závdanek i roční peníze přijala obec na skoupení peněz. A ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i povinnosti panské Macek Křižanů, Jan Holuše, Jan Kovář, Ondra Klimšů S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jura Myslivec za grunt svůj obci lhotské ostatních peněz 2 zl. Ostatní summy dopláceti zuostává Holomkovi Židu.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Myslivec za grunt svůj Holomkovi Židu 2 zl.
Skoupil od Filipa Žida, nápadníka Holomkového, což jemu na tom gruntě náleželo, totiž 12 zl, za hotových 2 gr 4 den. A tak nebude povinen platiti až letha 1606.
Jakož náleželo na tom gruntě Kateřině Krkavcovej peněz vyplacených 17 ½ zl, ty jest Jírovi Myslivcovi prodala za hotových 1 ½ zl.
Více týž Jíra Myslivec skoupil od Vaška Krejčířového, což jemu tu náleželo 1 zl za hotových 4 gr.

Pusté místo

Leta 1616 fojt a starší prodali ten grunt anebo požár ten Pavlovi Cvrčkovému z jednou čtvrtí roli a s loukami k tomu náležejícími za summu 10 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1619 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Škrach a Vávra Smůl SRSN.

Pusté