Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Hanzle

f 184a

K tomu statku jest sirotků 5, Kuna, Jíra, Ondra, Johanka, Anna a Dorota mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 60 zaplaceném Václava Mihalového 100 zl. Závdanku dáti má 15 zl, placením od letha 1604 po 5 zl.
Na vinohradě v Husí hoře Davida Holomkovýho 34 zl 15 gr, placením od letha 1604 podli ourody po 2 zl. A když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Duchkového 37 zl 15 gr po 3 zl doplatí, platiti bude po 5 zl.
Summa všeho statku 134 zl 15 gr.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Geršlovi Židu 24 zl 15 gr.
Izákovi Lysýmu 28 zl 15 gr.
Pinkusce Židovce 1 zl 15 gr.
Jakubovi Keralovi do Vések za oves 2 zl.
Mikulášovi Rakovýmu 3 zl.
Martinovi Hepnarovi do Strážnice 22 gr.
Do důchodův sirotčích za 2 m[ěřice] ovsa, od louk po 20 gr
1 zl 10 gr.
Davidovi Holomkovýmu 5 zl.
Summa dluhův 66 zl 17 gr.
f 184b
Zůstává čistého statku 67 zl 28 gr. To dělíc na 6 dílů, přijde každému na jeho díl po 11 zl 9 gr 4 den.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava Mihale závdanku za podsedek 15 zl.
Z toho dáno písaři ze všech dílů od rozdílu statku 24 gr.
Do důchodův sirotčích za oves 1 zl 10 gr.
Do Vések Jakubovi Keralovi 2 zl.
Mikulášovi Rakovýmu 3 zl.
Martinovi Hepnarovi 1 zl 15 gr.
Pinkusce 1 zl 15 gr.
Izákovi Lysýmu Židu 5 zl 19 gr.
Od Davida Holomkového strejce přijato závdanku za vinohrad 15 zl. Z toho dáno Geršlovi Židu na dluh jeho 10 zl a Davidovi Židu 5 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Václava Mihalova za g[runt] 5 zl. Ty přijal Lysý Žid na dluh svůj.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Kobeláře za grunt 2 zl. Z toho dáno Geršlovi Židu 1 zl, Izákovi Lysýmu dáno též na dluh 1 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry Kobeláře za grunt 2 zl. Z toho dáno Lysýmu Židu 1 zl a za Geršle sobě Kobelář dluhu za víno srazil.

Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Kobeláře za g[runt] 2 zl. Ty přijal Abraham, syn Lysýho Žida, na dluh.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry Kobeláře za g[runt] 3 zl. Přijal je Geršl Žid na dluh svůj.
f 185a
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Davida Holomka za vinohrad 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Kobeláře za g[runt] jeho 3 zl. Ty přijal Abraham, syn Lysýho Žida, na dluh.
Též sou dány lonské 2 zl, které položil David Holomek Kateřině Jana Duchkových, neb se jí na vinohradě nedoplatilo.
NB. Jakož náleželo Jírovi dílu jeho otcovského 11 zl 9 gr 4 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena a po letech se vyzdvihovati bude. Act[um] za fojta Viktorina Podolskýho letha 1613.
Též Kuně sestře jeho náleželo dílu jejího 11 zl 9 gr 4 den, ta spravedlnost tímž spuosobem na Jeho [Mil]ost Pána připadla.

Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Kobeláře za grunt 3 zl. Z toho vzal Geršl Žid 1 zl 15 gr a Abraham, Lysýho syn Žid, 1 zl 15 gr.
Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry Kobeláře za grunt na ty sirotky 3 zl. Vydáno z nich Geršlovi 1 zl 15 gr a Abrahamovi Izáka 1 zl 15 gr.
Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Kabeláře přijato za grunt peněz ročních 3 zl. Dáno z nich Geršlovi 1 zl 15 gr a Abrahamovi 1 zl 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Kabeláře za grunt přijato peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány Abrahamovi, synu kněze Izáka židovského.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Matěje Kybala na místě Jíry Kabeláře za grunt peněz přijato 1 ½ zl. Ty jsou vydané Abrahamovi, synu Izákovému, na dluh.