Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Přijela

f 237a

Jest jich dvý, Mikuoláš, Zuozana a Kateřina mateř jejich třetí.

Našlo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Na podsedku Jana Slížka 35 zl.
Na podsedku Martina Černého zaplatceného 36 zl.
Na gruntě Jíry Sovkového zaplatceného 17 zl i s tím, což jemu od Jana Holého puštěno.
Půl achtele vinohradu v hoře Fryzáku za 60 zl.
Vína 14 věder, bečka po 15 zl za 21 zl.
Summa všeho statku učiní 169 zl.
Z toho se dluhu Holomkovi Židu zaplatiti má 8 zl, dáno.
Sejmouc ten dluh zuostává čistého statku k rozdělení
161 zl. To dělíc na 3 díly, dostane se každému na díl jeho po 53 zl 20 gr.

Na to každý z nich na díl svůj přijal toto:
Kateřina mateř přijala na díl svůj grunt z půl lánem roli a na něm zaplatceného 17 zl.
Vinohrad v Fryzáku za 60 zl.
Summa toho, což ona přijímá 77 zl.
f 237b
Z toho sobě dílu svého srazila 53 zl 20 gr a tak přejímá přes svůj díl 23 zl 10 gr. Ty má platiti od letha [15]99 po 2 zl.
Mikulášovi díl jeho zouplna zuostává, totiž 53 zl 20 gr.
Zuzaně též díl její zouplna zuostává 53 zl 20 gr.
Summa toho, což se těm dvěma sirotkům dodati má, učiní 107 zl 10 gr.

Ta summa nachází se jim na níže psanejch věcech takto:
Na podsedku Jana Slížka 35 zl. Ty má platiti od letha [15]98 po 2 zl.
Na podsedku Martina Černého 36 zl. Ty jim jíti mají, když jiní spravedlnost svou, což na tom gruntě mají, vyzdvi[hnou].
Na Jírovi Sovkovi, otčímu těch sirotků, 23 zl 10 gr. Placením od leta [15]99 po 4 zl.
A tak se zouplna díly sirotčí nachází.
Když Zuzana k vdání přijde, povinen jí bude Jíra Sovků otčím její jednu jalovici a z lože šatů vydati.

Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato od Jana Slížka za podsedek 2 zl.
Více přijato peněz za víno prodané mimo splatcení dluhu
17 zl.
Téhož leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato za grunt od Zuzany Slížkové 2 zl.

Více přijato za víno leta [15]99 utěžené a prodané hotových peněz 10 zl 13 gr 4 den.
Z toho dáno Jírovi Sovkovi na díl jeho 4 zl.
Též dáno za náčiní do vinohradu koupené 2 zl.
Též přijato od Jíry Sovky za vinohrad 2 zl.
f 238a
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Zuzanny Slížkové za g[runt] 2 zl.
Od Jíry Sovky za vinohrad 1 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Zuzanny Slížkovej za grunt 1 zl.
A Zuzanně dáno na díl její, které přijal Václav Lavička z Babic muž její 10 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého vydáno Zuzanně do Babic na díl její 5 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Zuzany Slížkové za grunt 1 zl. Ten jest vydán Zuzanně do Babic na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Zuzanny Slížkové za g[runt] 2 zl. Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Václav Lahvička manžel Zuzanin koupíc grunt od Zuzany Slížkové, na něm škoduje 25 zl 10 gr. To se na díl Zuzany poráží.
Mikuláš zemřel a díl jeho připadl na Zuzannu sestru jeho, manželku Václava Lahvičky, kteréž se nachází 58 zl. Ty jemu náleží na vinohradě Fryzáku pustým.