Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Grunt Izáka, Michala kněze syna

f 210a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 103 nadepsaný Izák má grunth svůj od Viktorina a Matyáše, bratrů svých z Lipníka, za summu 100 zl koupenej, kterejž jest téhož letha ut s(upr)a týmž bratrům svým zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož Izák Michala kněze syn dlužen byl dluhu pravého a spravedlivého summy 100 zl, i poněvadž Abraham syn jeho ten grunt po otci ujal, uvolil se takovou summu Tomášovi Grausovi vyplniti, placení od letha 1608 po 16 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R(ukojmě) za placení, opravu a povinnosti J.M.Páně a obecní (neuvedeno).
Na tu summu svrchu psanou Abraham Žid vyplnil do statku n(ebožtíka) Tomáše Grausa do letha 1611 64 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Abraham Žid do statku Tomáše Grausa 16 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Abraham Žid položil za grunt svůj do statku Tomáše Grausa 16 zl.
Letha 1614 za purgkmistra ut s(upr)a Abraham Žid položil za grunt svůj ostatní 4 zl. A tak má grunt zouplna zaplacený.

f 210b
Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho fojt a starší židovští prodali jsou ten grunth požár Abrahamovi Rušinovskému za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně při posudcích k obci židovské po 5 zl. Od(evzdán) z(a) v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jakub Šago, Israel Kyjovský S R S a N R.

Letha 1672 dne 20.Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Abraham Rušinovský z tohoto gruntu jest zešel, na poručení J.U.H.M(ilos)ti, aby takový grunt do konce nepřišel, prodán jest Markusovi Polákovi za summu 20 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně při posudcích po 5 zl. Od(evzdán) z(a) v(olný) a sv(obodný). Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všeliké panské i obecní Itcek krejčí, Mojžíš Polák S R Sp a N R.

Pusté