Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Grunt Jana Cagala

f 501a

Ten jest Jan vejš psaný podle zápisu kněh starejch
v červenejch deštičkách v listu 114 koupil za 32 zl. Kterážto spravedlnost náležela sirot[kům] nebož[tíka] Jana Sýkory. Na kteroužto summu ten Jan Cagalů vyplnil 30 zl a ještě ten Jan Cagalů má doložiti 2 zl. Ty náleží do sirotčí truhlici, neb nápadníci přes dva zlaté převzali.
Letha [15]94 Jan vejš psaný položil ostatek peněz za grunth svůj 2 zl. A tak jej doplatil a žádnému za něj nic dlužen není.

Leta [15]98 Jan Cagala prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Martinovi Hynkovýmu za summu 30 zl. Závdanku jemu Janovi Cagalovi dal Martin Hynků 6 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Vlků, Martin Lišků, Jan Jurků S.R.S.N. Ta všecka summa náleží vejš psaná Janovi Cagalovi.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Hynků za g[runt] svůj Janovi Cagalovi 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Hynků za g[runt] Janovi Cagalovi 3 zl.
f 501b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Hynků za grunt Janovi Cagalovi 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Hynků za grunt 1 zl. Ten přijal Matěj, syn Jana Cagale.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Hynků za g[runt] Matějovi Cagalovýmu 3 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového prodal Martin Hynků podsedek se čtvrtí roli Matěji Vlkovi za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 8 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Tomanů, Vašek Vlků, Jíra Pavlů, Staněk Knapů S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj Vlků za g[runt] Matěji synu Cagalovýmu 3 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Matěj Vlků za grunt nápadníkům Matěje Cagalové[ho] 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Matěj Vlků za grunt nápad[níkům] Matěje Cagala 1 zl.
Zuostává se ještě Janovi Cagalovi na tom g[runtě] 7 zl. Ty náležejí Jírovi Završilovi do Strážnice.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Matěj Vlků za g[runt] nápad[níkům] Matěje Cagala 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Matej Vlků za g[runt] na nápad[níky] Matěje Cagala 2 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Matěj Vlků za g[runt] nápad[níkům] Matěje Cagala 3 zl. Zůstávají při ouřadě.

Zaplacené

Pusté
f 502a
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Janovi Tomkovému za summu 5 zlm, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný. Rukojmí za všelijaké povinnosti JHM a jinší Jura Vykoukal a Matouš Kolesa SRSAN.

Pustý