Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Rabáka

f 156

Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, ku kterýmuž jest s[irotků] čtvero, totiž Mikuláš, Martin, Jíra, Lida a Anka mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 75 a čtvrti roli 60 zl.
Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený za 55 zl.
Pomykalka vinohrad zaplacená za 8 zl.
Na gruntě 86 zaplaceného zůstává 12 zl, placením od letha 1600 po 1 zl.
Summa všeho statku učiní 140 zl. To dělíc
na 5 díluo, dostane se každýmu na díl jeho po 28 zl.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Mikuláš ujal podsedek ze čtvrtí roli, s koňmi, s vozem, a jiným hospodářstvím a srazil sobě dílu svého 28 zl. A tak dopláceti zuostává bratřím a sestrám svým 32 zl. Závdanku dáti má 3 zl a platiti od letha 1600 po 3 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.
Martin ujal půl achtele vinohradu v Šumberku v sumě ut s[upr]a a srazil sobě dílu svého na něm 28 zl. Zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým 27 zl, placením od letha 1600 po 3 zl podli ourody. Rukoj[mě] Martin Valouchů, Jan Tkadlíček, Jan Mikulášů, Štěpán Blákorů S.R.S.N.
f 156
Anka mateř ujala na díl svůj Pomykalku v 8 zl. A tak se jí ještě dodati zůstá[vá] 20 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato závdanku od Mikuláše za podsedek 4 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Martina závdanku za vinohrad 3 zl. Ty přijala Anka mateř na díl svůj.
Od Jíry Šoustala přijato za grunt 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše za grunt 3 zl.
Od Martina za vinohrad přijato 3 zl.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 zl, Anně mateři též dáno 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Jírovi 1 zl a Ance mateři 15 gr.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše za grunt 2 zl.
Od Martina za vinohrad přijato 2 zl.
Z toho dáno Jírovi 2 ½ zl a Anně mateři jeho též dáno
1 ½ zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše za g[runt] 3 zl. Z toho dáno mateři na díl její 1 zl.

Od Martina Rabákova za vinohrad 3 zl. Z toho dáno mateři na díl její 1 zl, Jírovi dáno na díl jeho 2 zl.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Rabáka za g[runt] dvojích peněz 3 zl.
f 157
Jíra zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal 15 ½ zl.
To připadlo na Martina, Lidu a manželku Mikulášovu, půjde po
5 zl 5 gr.
Martin ten sobě na vinohradě svém toho nápadu porazil 5 zl 5 gr, kterýž se jemu zaplacený vypisuje.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Rabáka za grunt 2 zl.
Od něho též přijato za Šumberk 1 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina Rabáka za grunt 2 zl.
Též od něho přijato za Šumbergk 1 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Zlesa za grunt přijato 2 zl.
Od Martina Rabáka za Šumbergk přijato 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Staňka Knápka na místě Martina Rabáka dvojích peněz za rok 1614 a 1615 4 zl.
Z toho vydáno Martinovi Rabákovi 1 zl a Jurovi Pechovému, bratru manželky Mikulášové, kteráž v zajetí nepřátelském jest.
Od Zlesa Jana přijato za grunt 1 zl.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Jana Zlesa za grunt 1 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 15 gr a Jírovi Pechové[mu] 15 gr.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana Zlesa za grunt 1 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 15 gr a Jírovi Pechovému 15 gr.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Zlesa za grunt 1 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 15 gr a Jírovi Pechovému 15 gr.
Z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost, což za JM Pánem zůstávaly, dáno Martinovi Rabákovi 10 m[ěřic] rži za 5 zl a Jírovi Pechovému též 10 m[ěřic] rži za 5 zl, čehož učiní
10 zl.