Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 S[irotci]n[ebožtíka] Tomáše Malého

f 187a

K tomu statku jest sirotek 1, Kateřina a Anna mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 50 Daniele Honzového 40 zl, placením od letha 1603 po 10 zl.
Na půl podsedku 70 Jíry Květoňového zaplaceného 21 zl, placením po 4 zl, když jiní, což na tom gruntě mají svou spravedlnost, vyzdvihnou.
Vinohrad vrch Beraní hory zaplacený ve 30 zl.
Summa statku 91 zl. To dělíc na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 45 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele Honzového za grunt 10 zl. Ty přijal Jíra Květoňů na díl Anny ženy své.
A na půl podsedku svém srazil sobě 21 zl.
Vinohrad vrch Beraní hory ujal ve 30 zl.
Summa toho, což on na díl ženy své přijal, učiní 61 zl.
f 187b
Z toho sobě srazil dílu svého 45 zl 15 gr. Zůstává dopláceti sirotku mimo poražení dílu manželky své 15 zl 15 gr, placením od letha 1604 po 3 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele Honzového za g[runt] 10 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodů panských na dluh JM Pána těch ut s[upr]a 10 zl. Ty přijal muž Annin nápadu po Kateřině dceři její.
Od Lidy, manželky Daniele Honzového, přijato za g[runt] 3 zl. Přijal je Matěj Gybal na díl Annin.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Lidy, manželky Daniele Honzového, za g[runt] 3 zl. Přijal je Matěj Gybal na díl Anny ženy své.
NB. Kateřina sirotek zemřel a dílu svého mimo to, což již Matěj Gybal, manžel Anny, mateře toho sirotka, na to vyzdvihl, po sobě zanechal ještě 14 zl. Ta spravedlnost připadla na Annu mateř její, poněvadž se přátel krevních po meči nenašlo.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Lidy Honzové za grunt 3 zl. Ty přijal Matěj Gybal na díl Anny ut s[upr]a.
Jakož náleželo Matějovi Gybalovi dílu po Anně manželce jeho na gruntě 70 Jana Martinového sumy 21 zl, ty jest jemu prodal za hotové 4 zl. A tak na tom gruntě nic míti nebude.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Václava Martina Bělíka za g[runt] 3 zl. Ty přijal Matěj Gybal.

Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Václava Martina Bělíkova za grunt 3 zl. Ty přijal Matěj Gybal.
f 188a
Letha 1613 za předního konšela fojta ut s[upr]a přijato od Václava Martina Vaňkového Bělíkového za g[runt] 5 zl. Ty přijal Matěk Gybal.
A tak tu nic nemá.