Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunt Abrahama Šerého

f 212a

Ten nadepsaný Abraham tenž grunth svůj po n(ebožtíku) Šimonovi Soplivým otci svým, kterejž jest v dílu svém přijal. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského David Holomků strejc, Majer Jozefa Vlacha zeť a Geršl Žid, poručníci po n(ebožtíku) Abrahamovi Šerém, prodali podsedek ut s(upr)a Šalomounovi Soplivýmu Židu za summu 100 zl hotových. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně ti svrchu psaní poručníci všickni.
A tak má grunt svůj zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Pustý

Tak jakož nadepsaný požár aneb dům po zemřetí Šalomouna Soplivého všechen na spoustku přišel, tehdy po drahně prošlém čase, což již toliko samo pusté místo bylo, Jakub Šimek to pusté místo ujal a za 20 zl hotových peněz koupil, o kterémž kupu fojt židovský David Polák svědomí vydá. Jemuž se za volný, svobodný, zaplacený, žádnému v ničem nezávadný odvedlo. Stalo se za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho dne 17.Januarii 1647.
f 212b
Letha Páně 1672 dne 17.Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jakub Šimkův nemohouc pro sešlost věku svého všeliké povinnosti panské i obecní zapravovati, týž grunt svůj jest prodal Jakubovi Polákovi za summu 70 zlm. Závdanku položil 1 zlm, placením ročně při posudcích 1 zlm. A majíc týž Jakub Šimkův grunt svůj ut supra zaplacený, z týž summy Jakubovi Polákovi 10 zlm upustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Jozef krejčí, David Mojžíš S R S a N.