Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunt Prokopa Hlavaté[ho]

f 518a

Letha 1590 ten Prokop Hlavatý koupil jest grunth ze čtvrtí roli od Blažka Jurkového za 50 zl. Závdanku témuž Blažkovi dal 5 zl a ostatek platiti má od letha [15]90 při Vánocích po 3 zl. Ta všecka summa náleží Blažkovi vejš psanému. Rukojmě Václav Rošků, Jan Vodků, Jíra Mikle Urbanového.
Letha [15]90
Letha [15]91 Za ty 4 letha položil 12 zl.
Letha [15]92 Ty vyzdvihl Blažek Jurků.
Letha [15]93

Letha 1594 Jíra Venhleďů koupil jest vejš psaný grunth svůj se čtvrtí roli, dvýma koňmi i jiným k témuž gruntu příslušenstvím za sumu 100 zl od Prokopa Hlavatého vejš jmenovaného. Na kterejž jest závdanku témž Prokopovi položil 15 zl.
Letha [15]94 položil Jíra Venhleďových peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho vzal Blažek Jurikových 3 zl a Prokop Hlavatý též 1 zl.
f 518b
A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl – 81 zl. Ta spravedlnost komu náleží, napřed položeno najde se. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Tomek Karpanů, Jan Cagalů, Martin Duchka Fráňovýho, Jiřík Krbíků R.S.N.
Letha [15]95 položil Jíra Venhleďů za grunth půl peněz 2 zl. Ty sou dány Blažkovi Jurikových, ostatek o svatým Václavě položiti má letha [15]96.
Letha [15]96 položil Jíra Venhledě za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno na sirot[ky] Blažka Jurikových 4 zl a Prokopovi Hlavatému dáno 2 zl.
Leta [15]97 položil Jura Venhledě za grunt 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a si[rotkům] Blaška Jurových do truhlice 3 zl.
Leta [15]98 položil Jura Venhledě za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatému 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Blaška Jurových zanecháno 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Venhledě za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Venhledě za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatému 1 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Blaška Jurových zanecháno 3 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Venhledě za grunt 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírových zanecháno 3 zl.

f 519a
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Venhledě za grunt 2 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírových zuostává 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Venhledě za grunt 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírových zanecháno v truhlici 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Venhledě za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírových zanecháno v truhlici 3 zl.

[Pustý]

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali podsedek požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíkovi] Jírovi Venhleďovi, Staňkovi Knápkovi za summu 43 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Dobiáš Polešovský, Jíra Pěniců, David z Rovně S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Blažka Jurikového ostatní 1 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 42 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Martin Lišků prodal čtvrt roli z jednou klisnú Staňkovi Knápkovému za hotových 6 zl. A tak ji má zaplacenou. Odevzdána za volné a svobodné.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Staněk Knápků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurikového ostatních 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Staněk Knápků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Staněk Knápků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Staněk Knápků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 2 zl.
f 519b
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Staněk Knápků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 3 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Staněk Knápků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 2 zl.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Staněk Knápků prodal grunt svůj z poloulánem roli a jiným k němu příslušenstvím Martinovi Rabákovi za to, což na něm dopláceti, totiž 34 zl. Jest mu, což na něm Staněk vyplatil, to všecko Martinovi Rabákovi pustil. Ostatek platiti má pořadně po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Zlesajan, Jíra Koželuh a Pavel Kozub SRSaN.

Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Rabáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Rabáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Rabáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Martin Rabáček položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Rabáček položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 2 zl.

Pusté

Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa týž fojt s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Martinovi Jmelovi za summu 9 zl, placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinností panských a obecních Matěj Žilka, Gregor Střeba SRSAN.
Ldetha 1640 za fojta Martina Šulíka Martin Jmel k obci tvarožnolhotský položil 1 zl.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Jmel položil za grunt obci tvarožno[lhotské] 1 zl.