Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Polešáka

f 249a

K tomu statku jest sirotků šest, jmenovitě Martin, Lukáš, Pavel, Václav, Jíra a Anka macocha jejich šestá.

Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 27 zaplaceného 60 zl.
Na vinohradě v Fryzáku Pavla Polešákového 109 zl 10 gr.
Summa všeho statku učiní 169 zl 10 gr.

Z toho statku toto dluhův zaplaceno:
Jeho Mi[l]osti Pánu za žito dluhu 8 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pulce za g[runt] ost[atní]
2 zl 7 ½ gr.
Též těm s[irotkům] dluhu za obilí 15 zl 24 gr.
Sirotčích půjčených peněz 1 zl.
Davidovi Holomkový[mu] strejci 32 zl.
Summa všech dluhův 59 zl 1 ½ gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 110 zl 8 ½ gr. To dělíc na 6 díluo, dostane se každému na díl jeho po 18 zl 11 gr 2 ½ den.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Pavel sirotek grunt koupil a dílu svého sobě na něm srazil 18 zl 11 gr 2 ½ den. Zůstává ještě dopláceti sirotkom 41 zl
18 gr 4 ½ den, placením od letha 1600 po 4 zl i za vinohrad, jakž [v]zadu psáno.
f 249b
Martinovi
Lukášovi Náleží každému dílu jeho
Václavovi po 18 zl 11 gr 2 ½ den,
Jírovi což učiní v sumě 91 zl 26 gr 5 ½ den.
A Ance macoše

Ta summa nachází se na těchto věcech:
Pavel bratr jejich zuostává za vinohrad doplatiti 109 zl
10 gr, placením, jakž při gruntě a vinohradě zápis stojí.

Příjem a vydání:
Letha 1599 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Pavla Polešákového závdanku za statek 14 zl 7 ½ gr
Z toho zaplaceno dluhu J.M. Pánu za žito 8 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pulce na dluh za g[runt]
2 zl 7 ½ gr.
Od spravení statku a dluhu lidem zaplaceno 2 zl.
Lukáš ut s[upr]a dílu svého, totiž 18 zl 11 gr 2 ½ den, prodal Pavlovi bratru svému za hotové 3 zl. A tak Lukáš díl svůj zouplna vyzdvihl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Pavla za grunt prvních peněz 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského dáno Martinovi na díl jeho 2 zl.
Od Pavla přijato za grunt 1 zl. Ten jest dán mateři na díl její.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového Pavel ut s[upr]a skoupil od Martina bratra svého, což jemu na díl jeho dáti se mělo 16 zl 11 gr 2 ½ den, dal jemu za ně peněz hotových 3 zl. A tak Martin díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 250a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Pavla, bratra těchto sirotků 4 zl.
Z toho dáno Anně mateři na díl její 2 zl.
Davidovi Holomkovi na dluh jeho 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Pavla za vinohrad a jiný statek 2 zl.
Z toho dáno obci dluhu do peněz sirotčích 1 zl.
Davidovi Holomkovi Židu na dluh 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Pavla Polešáka za vinohrad v Fryzáku přijato 3 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Martina Pulce na dluh na obilí.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Pavla Polešáka za vinohrad v Fryzáku přijato 3 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Martina Pulcového.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Pavla Polešáka přijato za vinohrad peněz ročních, kteréž sou vydané do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Pulce 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Pavla Polešáka přijato peněz ročních za vinohrad v Fryzáku 3 zl. Ty 3 zl jsou vydané do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Pulce.
Leta Páně 1617 svrchu psaného Pavel Polešák skoupil od Davida Žida strejce Holomkového dluhu napřed psaného 32 zl za hotových 8 zl. A tak David při tomto statku nic nemá a Pavel není jemu ničímž povinen.
NB. Jakož jest náleželo Ance macoše mimo vydvižení dílu jejího 15 zl 11 gr 2 ½ den dovzíti, ty jest Pavlovi pastorku svému, kterýž ji smrti dochoval, z lásky za dobrodiní jí od něho učiněné pustila a darovala, aby se žádný jiný na to nepotahoval. A tak se jemu těch 15 zl 11 gr 2 ½ den vypisují za zaplacený.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Pavla Polešáka za vinohrad v Fryzáku 3 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Pulce.
Není z nich do toho statku vydáno než toliko 2 zl 6 ½ gr ostatních. A tak jest těm sirotkům doplaceno.