Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Jana Rabáka

f 527a

Ten Jan Rabák svrchu psaný má grunth svůj od [15]82 letha zaplacený.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky podle rozdílu statku nebožtíka Jana Rabáka pozůstalého ujal Mikuláš, syn téhož n[ebožtíka] Jana Rabáka, grunt ze čtvrtí roli, z koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím v summě 60 zl. Srazil sobě dílu svého, což na něj přišlo, 28 zl a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti 32 zl. Na to závdanku položil
4 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Mikulášů, Jan Tkadlec, Martin Valúchů, Štěpán Blákorů S.R.S.A.N.
Více srazí sobě Mikuláš vejš psaný, což jemu z podsedka Jíry Prskala na díl jeho přijíti mělo, na tomto gruntě svých
2 zl 18 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Mikuláš Rabáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 3 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Mikuláš Rabáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš Rabáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 2 zl.
f 527b
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš Rabáků za g[runt] Jana Rabáka 3 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem a jiným k tomu příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Mikulášovi Rabákovém, Martinovi bratru jeho za summu 20 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Klimšů, Martin Vaculíků S.R.S.A N.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Rabáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáka i za rok 1610 3 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Martin Rabáků za g[grunt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Martin Rabáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 2 zl.

Letha 1614 za fojta ut s[upr]a Martin Rabák prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Staňkovi Knápkovi za to, což na něm dopláceti jest, totiž 13 zl. A což na něm Martin Rabák vyplatil, to jest Staňkovi výš psanému pustil, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Vlků, Jan Machura SRSN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Staněk Knápek položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Rabáka za rok 1614 a 1615 4 zl.

Leta 1616 za fojta Jana Pškavého po smrti Staňka Knápka Dorota pozůstalá ujala ten grunt po muži svém v té summě, jakž jemu nebožtíkovi prodán byl, bez závdanku, platiti má po 2 zl. Rukojmě Matěj Vlků a Jan Machura SRSN.

Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Danielovi Klasovému za 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Mathouš Holota a Martin Uhléř SRSAN.

Letha 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho jest tento grunt [se] čtvrtí roli zase prodán Pavlovi Poláchovi za summu 12 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. Od[evzdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Matouš Florián a Martin Rožek SRSaN.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Pavel Polách za g[runt] svůj komu bude náležeti 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.

Pustý