Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75[!] S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zálešáka

f 194a

K tomu statku jest sirotek jeden, Barbora a Anka mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na podsedku 35 Jana Gybala zapla[ceného] 3 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v Šumědi za 30 zl.
Roubanice v Kocúrovým za 12 zl.
Summa toho statku učiní 45 zl.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Abrahamovi Židu za hrách 20 gr.
Davidovi Holomkovi Židu 2 zl.
Peterkovi dluhu 11 gr.
P[anu] Janovi Skřičkovský[mu] 2 zl.
Summa dluhuo 5 zl 1 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo 39 zl 29 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každé[mu] na díl jeho po 19 zl 29 ½ gr.