Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Šumického

f 252a

K tomu statku jest sirotků dvý, Martin, Jan a Kateřina mateř jejich třetí.

Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 16 Macka Havranového zaplacených peněz zuostává 42 zl. Ty jim půjdou, když s[irotci] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 7 zl 15 gr spravedlnosti své vyzdvihnou po 4 zl.
Na vinohradě v Dobré hoře, který drží Kateřina těch sirotků, zaplaceného 4 zl 15 gr.
Summa všeho statku učiní 46 zl 15 gr.
Dluhův cožkoli bylo to Kateřina, mateř těch s[irotků], z obilí prodaného zaplatila.
Toliko Davidovi Holomkové[mu] strejci nachází se ještě 7 zl
15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 39 zl. To dělíc na 3 díly, dostane se každému na díl jeho 13 zl.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Kateřina mateř ujala vinohrad v Dobré hoře a což na něm zaplaceného bylo, sobě srazila, totiž 4 zl 15 gr.
Zuostává se jí dodati na doplnění dílu jejího ještě 8 zl
15 gr.