Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Grunt Jíry Rabákového

f 536a

Letha Páně 1587 koupil jest ten Jíra Rabáků grunth ze čtvrtí roli za 30 zl. Na ty jest do letha [15]92 vyplnil 17 zl a ostatek platiti zůstává 13 zl osobám těmto:
Jírovi Šustalovi 6 zl. Ty jemu platiti má od letha [15]94 po 1 zl.
Item obci lhotské též náleží 7 zl. Na to jim zadržel 4 zl a ostatek letha [15]94 při Vánocích povinen j[es]t 3 zl obci doplniti.

Letha [15]94 Jíra Rabáků položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl. Ten jest dán Jírovi Šustalovi, obci lhotské dáno 1 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Rabáček za podsedek 2 zl. Z toho na obec dáno 1 zl a Jírovi Šustalovi 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Rabáček za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno na obec lhotskú 1 zl a Jírovi Šustalovi též dáno 1 zl.
A ostatek, což témuž Šustalovi náleželo, to jest Jírovi Rabáčkovi prodal a tak Jíra Šustal tu nic nemá.
Leta [15]97 položil Jíra Rabáček za grunt svůj 1 zl k obci lhotskej.
Leta [15]98 položil Jura Rabáček za grunt svůj obci lhotskej 1 zl.
f 536b
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Rabáček za grunt obci lhotské 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Rabáček ostatní peníze obci lhotské 1 zl. A tak grunt má docela zaplacený.
Pusté místo

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší prodali podsedek požár se čtvrtí roli Vítkovi Bitomskýmu, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Jírovi Rabáčkovi, za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pškavý a Martin Navrátil S.R.S.N.
Ta summa náleží těmto: Martinovi, Lidě a Anně, manželce Mikulášovej, nápadníkům po neb[ožtíkovi] Jírovi Rabáčkovi.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Vítek Bitomský prodal grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Pavlovi Kozubovi za 15 zl 7 ½ gr. Závdanku mu dal 3 zl 7 ½ gr, ostatek platiti má pořadně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Guncek Slezák a Staněk Brněnský SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil za g[runt] nápad[níkům] ut s[upr]a 1 R. Z toho dáno Martinovi, nápadníku výš psanému 10 gr a na Lidu a Annu matku její zanecháno 20 gr.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Pavel Kozub [položil] za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Rabáčka 1 zl. Vydáno Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému, bratru manželky Mikulášovy též 15 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Petr Kozub na místě Pavlovém položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Rabáčka 1 zl. Z toho dáno Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému 15 gr.

Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Kateřina Kozubka prodala ten grunt Vítkovi Tichému za 16 zl. Závdanku dal 3 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Stehlík a Urban Hloušků SRSAN.
Letha ut s[upr]a Vítek Tichý položil za grunt nápad[níkům] Jíry Rabáčka 1 zl. Vydáno Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému, bratru manželky Mikulášovy též 15 gr.
f 537a
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Vítek Tichý položil za grunt 1 zl. Z toho vydáno Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému též vydáno 15 gr.
Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Martinovi Chropovskému za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný vydán. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Martin Uhlíř a Jíra Zapletal S.R.S. a nerozdílnou.

Pusté