Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Grunt Sorle vdovy

f 226a

Letha Páně 1563 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 106 ta nadepsaná Sorle vdova má grunth svůj od n(ebožtíka) Jochyma kněze za summu 90 zl koupenej a ode 32 leth již zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1607 za purgmistra Bartoloměje Šlechty fojt a starší židovští prodali požár ut s(upr)a zůstalý po neb(ožce) Sorli Mojžíšové Majerovi Židu synu její(mu) za summu 30 zl. Závdanku dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě David Holomků strýc, Šalomoun Soplivý R.S.A N.

A jakož náleželo Sorli vdově ut s(upr)a z tohoto gruntu vyplniti se 27 zl, ta Sorli zemřela a takový peníze na Majera Žida jakožto syna jejího připadly. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Pusté