Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 Grunt Jakuba Chaska

f 228a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 211 ten nadepsaný Jakub má grunth svůj od Frumety, Možíščiny dcery, za summu 70 zl hotovejch koupenej, kterejž jest téhož letha zouplna a docela zaplatil.

Letha 1597 Jakub Chaska prodal na gruntě svém peněz obci městské summy 150 zl, platiti má po 10 zl od letha 97.
Téhož letha 97 položil Chaska na obec 10 zl.
Rukojmě Abraham Mojžíšů syn, Pinkuska Židovka, Heršl Žid, Markus Lidin, Markus Jozefa Vlacha zeť, Jozef Hluchý S.R.S.N.
Letha 1598 položil Chaska Žid za grunt svůj peněz purgkrechtních obci městskej 10 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 1599 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Chaska Žid za grunt svůj peněz purk(rechtních) 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Chaska peněz obci městské koupených 5 zl.
Letha 1601 a 1602 položil Jakub Chaska za g(runt) obci městské za purgmistra Pavla Hulínského 10 zl.
f 228b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského jakož Lazar krejčí Žid, majíce cehauzek od tohoto gruntu od dávního času koupený a zaplacený, prodal jest pro potřebu svou na tomž cehausku obci městské summy 100 zl za hotových 40 zl, platiti má takto: letha 1600 4 zl a od letha 1601 po 7 zl.
Téhož letha za purgkmistra ut s(upr)a položil Lazar krejčí obci městské 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Lazar krejčí obci městské 4 zl.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Lazar krejčí za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Lazar krejčí za g(unt) obci městské 6 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Lazar krejčí za g(runt) obci městské 7 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Lazar krejčí za grunt obci městské 1 zl.
Leta 1613 Lazar krejčí položil za grunt svůj obci městské za purgkmistra Bartoloměje Šlechty 1 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a Lazar krejčí položil za g(runt) obci městské 2 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar krejčí prodal ten grunt Gabrielovi Koblížkovi pekaři za 45 zl bez závdanku, platiti je má počna letha 1617 obci městské strážnicské po 3 zl. A jakož jest ten grunt prodán laciněji, nežli na něm obci náleželo 30 zl, takové peníze, totiž těch

30 zl, bude povinen Lazar krejčí Žid platiti ročně na rathauz od letha svrchu psaného po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu, placení povinnosti panské i obecní Jan Pilátek.
f 229a
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar krejčí položil na těch 30 zl napřed psaných obci městské 1 zl.
Téhož letha za téhož purgkmistra Gabriel Koblížek položil za grunt peněz ročních na obec strážnicskou městskou 1 zl.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Gabriel Koblížek postavíc a spravíc ten grunt prodal jej Fejtlovi sklenáři Židovi za summu 88 zl. Závdanku dal 44 zl, platiti jej má od letha 1618 po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Izák Kojetínský a Samuel Neřád S R S A N.
Letha ut s(upr)a Fejtl Žid položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou přijaté na obec městskou strážnickou.

Pusté
f 229b
NB. Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty s jistým dovolením J.M.Páně pan purgmistr a rada prodali podsedek požár Jakuba Chaska Žida, poněvadž jeho staviti nechtěl a aby tehdy platy a povinnosti J.M.P. neodcházely, Matějovi Prosenskýmu za summu 55 zl bez závdanku, placení od letha 1615 po 2 zl. Na tom požáru obec městská majíc přední peníze lacinější o 50 zl prodali na ten spůsob po smrti Chaska Žida, jestliže by se z ostatku na čemkoli optati mohli, aby jim před jinejmi věřiteli zaplaceno bylo. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) za stavení, placení a povinnosti J.M.Páně Řehoř Bítecskej, Martin Mladík, Martin Steruskej, Pavel Horáček S.R.S.N.

Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Prosenský svrchu psaný prodal ten podsedek ut s(upr)a Jakubovi Butčovskému Židu za summu 105 zl. Závdanku dal jemu hned při odevzdávce 40 zl, ostatek platiti má od leta 1615 po 3 zl obci městské, totiž 65 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lev Žid zeť Joslů a Baruch zeť Abrahamčin S R S A N.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Butčovský Žid položil za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Budtšovský položil za grunt obci městské 3 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Budtšovský položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Budtčovský položil za grunt obci městské 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Bučovský prodal jest ten podsedek požár Markusovi zeti rabínovému Židu za summu 64 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 10 zl, ostatek totiž 54 zl platiti má obci městské ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mojžíš Davidů zeť a Abraham Jelenů zeť S.R.S.a N.
f 230a
Letha Páně 1626 za purgmistra Martina Jankhy Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské purkrecht(ních) 4 zl.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1631 za purg(mistra) Jana Šlechty Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1633 za purg(mistra) Šimona Tesařového Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1635 Jiříka Prašťka Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Markus rabínů zeť položil za gr(unt) obci městské 1 zl.

Pustý

Letha 1660 dne 18.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho prodán jest od grunthu ut supra jedna polovice Leblovi Polákovi za summu 32 zl. A poněvadž ten grunth také shořel, upouští se jemu z summy nadepsané polovice, jmenovitě 16 zl, ostatek summy platiti má k obci městské při každých posudcích po 3 zl. O(devzán) z(a) v(olný) a s(vobodný). Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Enoch Hluchý a Jakub Koryčanský
S R S a N.

Téhož letha a dne za purgkmistra ut supra Abraham Zungel dostanouc nápadem po Kateřině manželce své a tetce Markusa rabína Žida druhou polovici grunthu ut supra
f 230b
zouplna a docela zaplacenou, takovou postoupil jest frejmarkem proti polovici grunthu 108 Enochovi Hluchému Židu, kterážto se jemu odevzdává za volnou a svobodnou, zouplna a docela zaplacenou a žádnému v ničemž nezávadnou. Rukojmě za opravu grunthu Jakub Koryčanský a Lebel Polák S R S a N R.