Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 Grunt Martina Klaščovského

f 545a

Letha 1593 Martin Klaščovský koupil jest grunth ze štvrtí roli od Jíry Škořupového za 34 zl. Závdanku dal témuž Jírovi Škořupovému 4 zl a platiti má od letha [15]93 při Vánocích po
2 zl. Ta summa všecka náleží Jírovi Škořupovému. Letha [15]93 položil Martin vejš psaný Jírovi Škořupovému 2 zl. Rukojmě za ten grunth Jan Vávrů, Jan Roják, Martin Outerků, Václav Dřímalů S.R.S.N.
Letha [15]94 jakož jest Jírovi Škořupovi na tom gruntě náleželo 28 zl, ty jest tenž Jíra Martinovi Klaščovskému za 7 zl prodal a tak tenž Klaščovský na tom gruntě nic nemá. A tak Martin vejš psaný má grunth svůj zaplacenej a žádnému za něj dlužen není.

Leta [15]98 Martin Klašťovský majíc grunt svůj zaplatcenej prodal jej Janovi Mikuláše Jistého ze čtvrtí roli za summu 34 zl. Závdanku jemu dal Martinovi Jan 4 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 [po] 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Jana Vlkových, Pavel Rošků, Václav Hynka Křižanového S.R.S.N.
f 545b
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového jakož Martinovi Kvašovskýmu náleželo na tomto gruntě 30 zl, takové peníze prodal Janovi Mikuláše Jistého za hotových peněz 5 zl. A tak týž Jan Mikuláše Jistého má grunt svůj zaplacený.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali podsedek ze čtvrtí roli, pozůstalý po nebo[žtíkovi] Janovi Mikuláše Jistých, Anně Kvašovskej za summu 16 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Černický, Vaněk Tomanů S.R.S.A N.

Jan Vachalců pojmouce sobě za manželku Annu Kvašovskú ten grunt ujal a bude povinen za něj povinen platiti ut s[upr]a.
Ta summa náleží Dorotě, sestře n[ebožtíka] Jana Jistého.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Vachalců za g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl.
Jakož náleželo Dorotě, sestře neb[ožtíka] Jana Jistého na tomto gruntě mimo prvnější vyzdvižení ještě 14 zl, ty jest prodala Janovi Vachalcovi za 3 v[ědra] vína a tak tu již nic více jmíti nebude. A Jan Vachalců týž grunt má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Jan Vachalců prodal grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Bartoňovi Svorňovýmu za 30 zl. Závdanku mu dal 6 zl a ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Susů a Martin Rožků SRSN.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Bartoň Svorňů položil za grunt Janovi Vachalcovému 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Bartoň Svorňů položil za grunt Janovi Vachalcovému peněz 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Bartoň Svorňů položil za grunt Janovi Vachalcovi 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Bartoň Svorňů položil za grunt Janovi Vachalcovi 2 zl.

Pusté
f 546a
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Matějovi Scholcarovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinších Jura Zapletal, Mikuláš Čejkovský S.R.S.N.
Pusté