Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kučery

f 171

K tomu statku sou sirotci 2, Zuzanna, Pavel a Kateřina mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 59 Václava Ožehového 70 zl, placením, když se přední summa těm, což na tom gruntě mají, vyplní, po 4 zl.
Vinohrad v Pomykalkách zaplacený, který jest prodán Mikulášovi Bechyňovému za 15 zl. Závdanku dáti má z užitku
1 zl a platiti od letha 1603 podle ourody po 1 zl. Rukojmě Václav Rožků a Jíra Práskal R.N.
Summa všeho statku 85 zl.

Z toho statku tito dluhové sou zaplaceny:
Pánu za 2 ½ m[ěřice] žita půjčeného 2 zl 20 gr.
Činže pánu, berně císařské a jiných dluhův za placení 1 zl 10 gr.
Summa dluhův 4 zl.
Zůstává čistého statku 81 zl. To dělíc na 3 díly, přijde každému po 27 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Ožehy závdanku 4 zl. Ty sou vydány na dluhy ut s[upr]a.