Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunt Tomáše Vlkové[ho]

f 555a

Letha 1593 koupil jest Tomáš vejš psaný od fojta a starších po nebož[tíkovi] Štěpánovi Kovářovém podsedek zůstalý za
24 zl. Závdanku ten Tomáš položil 3 zl, dáno s toho závdanku manželce nebož[tíka] Štěpána Kováře 1 zl a k vobci peněz skoupenejch vzato 2 zl. A ostatek 21 zl náleží osobám těmto:
Item obci lhotské 2 zl.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Mikuláše Hrubého 13 zl. Ty mají bráti od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
A Zuzanně, manželce po nebož[tíkovi] Štěpánovi, též náleží po vybrání Mikuláše Hrubého 6 zl.

Letha [15]94 položil Tomáš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci lhotské 2 zl.

Letha 1595 ten grunth prodán Janovi Šebovému za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, od Tomáše Vlkového za 19 zl. Závdanku položil s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Hrubého 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Martin Vlků, Macek Jurákův, Jan Husáků S.R.S.N.
f 555b
Letha [15]96 položil Jan Šebů za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.

Leta [15]97 Pavel Rožků koupil podsedek nahoře psaný se čtvrtí roli za sumu, cožkolvěk za něj dopláceti zůstává 17 zl. Závdanku dal n[ebožtíkovi] Janovi Šebovi 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 zl. Téhož letha [15]97 ročních peněz položil Pavel Rožků za podsedek 2 R. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Zajíců a Jan Tkadlíček S.R.S.A N.
Leta [15]98 položil Pavel Rožků za podsedek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Pavel Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Pavel Rožků za grunt 1 zl.
A jakož na tom gruntě náleželo Zuzaně, manželce n[ebožtíka] Štěpána 6 zl, ty jest prodala Pavlovi Rožkovýmu za hotový
1 zl. A tak ona na tom gruntě nic nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 1 zl. A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k němu příslušenstvím Václavovi Lipenskýmu za 16 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Blažků a Jan Čejkovský SRSAN.
f 556a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Lipenský umřev Dorota manželka po něm zůstalá prodala grunt svůj se čtvrtí roli a s loukami k němu příslušejícími Jírovi Pazourkovi za summu 17 zl. Závdanku dal jemu 3 zl, platiti má ročně po 1 zl leta 1616. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě David z Rovně a Martin Hanáků SRSN. Act[um] ut s[upr]a.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Pazourek položil za grunt peněz ročních nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Rožka 1 zl. Ten přijal Václav Rožků po bratru svém.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Pazourek položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Rožka 1 zl. Ten přijal Václav Rožků po bratru svém.

Pusté